Takten og rytmen i naturen.

14889846_10153816401765881_7585699809800403755_oHvert av de 12 stjernetegnene har sin egen kvalitet, sine egne utfordringer og sitt eget utviklingspotensial.

Hver og en av oss jobber med å utvikle oss gjennom alle tegnene i løpet av livet. Og hver og en av oss har fått utdelt noen stjernetegn ved fødselen som blir våre viktigste ”arbeidstegn” gjennom dette livet.

For alle oss som elsker astrologiens dype visdom, er det en uendelig kilde til visdom som gjøres tilgjengelig når vi i alvor og respekt begynner å forstå hvilke oppgaver, utfordringer og gleder som ligger tilgjengelige for oss i ”våre” tegn.

Tegnet Solen står i ved din fødsel vil som oftest være det aller tydeligste for deg. Men i fødselshoroskopet ditt finner du også et større bilde og flere tegn som er særlig knyttet til nettopp deg.

 

Solen står nå i Skorpionens tegn, og vi får en intens nymåne i Skorpionen søndag kveld.

De som har Skorpion sterkt tilstede i horoskopet sitt vil påvirkes mest direkte og personlig av en slik nymåne. Og samtidig vil det være en intensitet ”i luften” som vi alle vil kunne merke og gjøre oss nytte av, dersom vi er oppmerksomme og bevisste på den.

 

Enhver nymåne er en anledning til å ”re-starte” og ta ut en ny kurs.

Og det er viktig da å forstå kvaliteten ved den aktuelle nymånen, så denne nye starten kan tones inn på takten og rytmen i naturen og de store kreftene vi er en del av.

 

Følelser og kontroll.

Så hva er de vi opplever og erfarer i Skorpionens tegn?

Hva er det vi utfordres til ?

Skorpionen handler om alt det som befinner seg under overflaten.

Det vi ikke alltid ser umiddelbart, men som vi føler er der. Det handler om alt det som beveger seg mellom oss mennesker på dette dype planet.

 

Det er tre stjernetegn som mer enn andre lærer oss om følelser: Kreps, Skorpion og Fiskene.

I Krepsen lærer vi om våre personlige følelser og hvordan vi kan bevege oss trygt rundt i verden som emosjonelle mennesker.

I Skorpionen er det følelsene mellom oss som er i fokus.

Mens i Fiskene er temaet følelsen av tilhørighet til alt som er, og til det som er bakenfor menneskelige relasjoner.

 

Med sitt røntgenblikk er det Skorpionen som virkelig er i stand til å sette fingeren på hva det er som motiverer mellommenneskelige relasjoner, både på godt og på vondt. Ofte er vi ikke tilstrekkelig bevisste til å kjenne det som ligger så dypt i oss selv. Vi trenger derfor Skorpionens blikk og mot til å sette navn på det som driver oss fra dypet.

 

Ønsket om kontroll er et kjennetegn for skyggesiden av Skorpionen.

Behovet for kontroll oppstår fort når vi ikke stoler på vår egen eller andres evne til å stå i forandring. Skorpionen vet nemlig også i hele seg hvor total denne forandringen kan være, og som mennesker er det noe som automatisk holder oss tilbake fra å ville forandring, ettersom forandring alltid vil innebære at vi må gi slipp noe av det som er kjent og trygt.

Har vi ikke sett det mange ganger i både egnes og andres liv: Vi ønsker oss vekk fra smerten, men den er allikevel trygg og kjent, og lenge foretrekkes den fremfor spranget ut i noe nytt og usikkert

 

Fra Skorpion til Ørn gjennom liv og død.

Samtidig er det nettopp i Skorpionen tegn at vi kan klare å frigjøre oss fra denne endringsfrykten.med_gallery_297_52_4992

Gjennom alle tider har dette tegnet vært avbildet med to svært ulike symbol, nemlig en skorpion eller en ørn.

 

Når Skorpionen møter sitt eget dyp og våger å slippe kontrollen på en situasjon eller på andre mennesker, da frigjør den oss i forhold til våre følelser og våre bindinger, sånn at vi kan gli ubesværet avgårde som en mektig ørn, fortsatt med skarpt blikk for alle detaljer i landskapet under oss.

 

I Skorpionen lærer vi oss å forstå kraften av det som finnes i dypet av relasjonene våre.

Som alt annet i livet er også relasjoner preget av livets forgjengelighet.

Alt vil måtte ta slutt i den form vi kjenner det i dag, og alt er alltid i ubønnhørlig forandring.

Den dypeste endringen mellom oss er til syvende og sist fødsel og død.

Liv og død er derfor Skorpionens tema. Likeledes seksualitet, som er en betingelse for syklusen av liv og død.

 

….og penger og makt

 

Det sies at økonomi oppleves som mer skambelagt og privat enn seksualitet for moderne mennesker. Vi kan kanskje forstå det ut fra at økonomi har med overlevelse å gjøre for oss, og dermed også er en slags drift eller et instinkt i oss som hører til det samme skorpion-dypet som liv og død. Økonomi og penger har definitivt også med mellommenneskelig utveksling å gjøre. Enten som transaksjoner ved kjøp og salg, eller som informasjon som plasserer oss ulikt på en slags rangstige.

Penger, og da gjerne andres penger og store transaksjoner, knyttes til Skorpionens tegn.

 

Og dermed følger også makt og politikk med som et viktig Skorpion tema.

 

Gi slipp på det gamle.

Det sier seg selv at å jobbe med Skorpionens tema krever noe av oss.

Dypt i oss selv ligger det skatter bevart, men også de sidene av oss selv som vi ikke ønsker å forholde oss til. Dette kan være sider som:

  • Skammen over egen motivasjon og drifter.
  • Usikkerheten i forhold til egen kraft og evne til forandring.
  • Redselen for død og forgjengelighet.
  • …….og alle historiene gjennom livet som er knyttet til disse temaene, og som er gjemt godt vekk i oss.

Det er klart det kan være smertefullt å bevege seg inn igjen i disse rommene, det kan vel ikke være på annen måte?

 

Men husk da fra eventyrene at troll sprekker når de ser Solens lys.

Trollet er det ubehaget vi kan ha ved alt som handler om Skorpionen.

Solen er bevisstheten og oppmerksomheten vår.

Våg å sette lys på det som er ubehagelig. Våg å stå tett ved det, uten å kontrollere eller manipulere det vekk.

Og se hva som skjer med Trollet. Kanskje er det nettopp i dette dype ubehaget at dine største skatter finnes.

La eventyret gjenta seg i ditt eget indre! Og bli fri som ørnen.

 

Poesi

Det er også en poetisk signatur til denne spesielle fullmånen. Neptun, planeten for visjon og drøm, støtter oss nå. Det er derfor all grunn til å følge magefølelsen. Kjenn etter hva som er riktig, og stol på det!

Og ut fra denne følelsen bestemmer du deg så for å starte en ny giv i Skorpionens land. Målet vårt er å fly som fuglenes konge.

Temaene vi jobber med på veien er alt som er gjemt vekk i vårt eget dyp, og det som beveger seg under overflaten mellom oss.

Og også alle tema knyttet til liv og død, og til seksualitet og livets forgjengelighet.

Og penger, makt og politikk.

 

Hva i Skorpionens land trenger din oppmerksomhet nå? Hva trenger at du gir slipp, så du også kan starte på nytt?

 

Følg intuisjonen. Kjenn visjonen. Og vit at du kan fly!!

 

God nymåne.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Nymåne i Skorpionens tegn: Vit at du kan fly!