1935993_10153270432895881_6740503733900071151_nMye har skjedd på den astrologiske himmelen siden forrige fullmåne 16.september. Da var fullmånen i den omskiftelige energien til Fiskenes og Jomfruens tegn, og denne fullmånene var en eklipse (måneformørkelse) som understreket en foranderlig og endringspreget kvalitet.

Det kan være svært utfordrende å stå gjennom eklipser, fordi disse gir perioder der det vi har prøvd å gjemme vekk kommer opp til overflaten, eller der livet synes å gå i helt andre retninger enn det vi hadde tenkt og planlagt på rasjonelt vis.

 

Om de to eklipsene vi nå har bak oss.

To eklipser i Jomfruen (både solformørkelse i august og måneformørkelse i september) markerte et av toppunktene på en lenger periode med det som i astrologien kalles bevegelig energi. En energi som gir endringer og også overraskende utfall og som inviterer oss, eller tvinger oss, til å revurdere situasjonene vi står i.

Endringer er alltid krevende, selv om de til syvende og sist hjelper oss til å se dypere i oss selv for å finne fortfeste i tilværelsen. Det kan unektelig kjennes brutalt å tvinges til å slippe taket, og for eksempel tvinges til å se forgjengeligheten i livene våre og den begrensede kontrollen vi ofte har på hva livet møter oss med.

Vi befinner oss nå litt i etterdønningene av disse Jomfru-eklipsene, og kanskje disse ordene kan passe:

 

Ring the bells that still can ring

Forget your perfect offering

There is a crack in everything

That’s how the light gets in.

Leonard Cohen

 

For det er jo ofte sånn, gjennom brutte fasader og kanskje også brustne håp, at noe nytt etter hvert kan springe frem.

Kanskje er det også gjennom de samme sprekkene i vårt kontrollsystem at vårt eget, indre lys kan finne veien til å skinne fritt ut i verden

 

Jupiter i Vektens tegn.

Ved siste fullmåne var Jupiter akkurat gått inn i Vektens tegn, noe som allerede ga de første tegnene til en ny kvalitet. Jupiter vil stå i Vektens tegn et helt år, og relasjoner, balanse og harmoni er under Jupiters spotlight.

I aksen Vekt-Vær , som er tegnene for den fullmånen vi har nå, er tilnærmingen mye mer direkte enn gjennom det året vi har lagt bak oss.

Vi går ikke lenger først og fremst med en følelses av å finpusse og tålmodig forberede det arbeidet vi skal gjøre der fremme.

Opplevelsen nå er mer at det er i dag det gjelder, det er i dag vi setter i gang og det er nå vi forholder oss til det som er i oss selv og i våre relasjoner, akkurat slik som det er.

 

Fullmåne og uro, med Uranus og Eris.

På samme tid er også dette en fullmåne med overraskende kvaliteter, ettersom den står sammen på stjernehimmelen med både Uranus og den ganske nyoppdagete dvergplaneten Eris.

Uranus er kjent for sin revolusjonære kvalitet, og sin kapasitet til å åpne oss opp for plutselige innsikter. Det er som når lynet slår ned; det skjer plutselig og det kan ikke gjøres ugjort igjen der lynet/Uranus har vært på ferde.

Eris er en planet som astrologer har studert effektene av i rundt ti år nå. I likhet med de andre dvergplanetene viser den seg å ha en nærmest voldsom kraft, og Eris har også et opprør i seg. Den kan herje som en storm i de områdene av livet der noe eller noen urettmessig er forbigått.

Med Uranus, Eris og Månen sammen ved denne fullmånen kan vi få uventet innsikt (Uranus) i sider av oss selv eller andre som vi tidligere ikke har forstått betydningen av og som vi med bulder og brak blir bedt om å ta på alvor (Eris). Månen gir oss mulighet til å virkelig føle disse innsiktene, og ta dem inn i vår fysiske virkelighet.

 

I værens tegn, med Mars og Pluto.

Måne, Uranus og Eris står dertil i Værens tegn, som gir mye energi og også mulig impulsivitet til alle tre planetene.

Alltid når vi studerer hendelser i Værens tegn, kaster vi også et blikk på hva som skjer med Mars, ettersom Mars er den planeten som styrer over og dermed alltid vil prege alt som foregår i Værens tegn.

Mars er nå i det stabile og stødige Steinbukkens tegn, og er i ferd med å møte Pluto som for tiden står plassert midt i Steinbukken.

Pluto utfordrer nettopp stødigheten og strukturene i Steinbukkens tegn, og tvinger oss til å ta et sannhetens blikk på om våre strukturer i livet faktisk er bærekraftige.

Endring av både økonomiske og politiske system generelt har vært langt fremme i vår oppmerksomhet siden Pluto entret Steinbukkens i 2008. Den er nå altså kommet midtveis og står for tiden dypt forankret i dette tegnet.

Og nå altså sammen med Mars.

Dette gir en potensiell voldsomhet til Pluto sitt arbeid akkurat nå.

I politikkens verden må vi håpe at ledere er kloke nok til å bruke denne kraften til å rette fokus mot egne rekker og sannhetssøking der, fremfor å rette krigersk (Mars) endringshunger (Pluto) mot strukturer (Saturn) som i utgangspunktet ligger utenfor deres land og ansvarsområde.

Det nøyaktige og potensielt eksplosive møtet mellom Mars og Pluto finner sted i løpet av uken vi har foran oss, og forsmaken på dette møtet preger også fullmånen i dag.

 

Et vindu til dyp innsikt.

I våre egne liv betyr alt dette at denne fullmånen gir oss et vindu til å se med stor kraft og dybde inn i rammene rundt våre egne liv, og til å få uventet innsikt i sider av oss selv og andre som vi tidligere kanskje urettmessig har oversett. Månen gjør oss følsomme og mottakelige for all disse nye innsiktene, og gjør det mulig for oss å romme dem i livene våre.

Kanskje kommer alt dette til oss rett og slett som en følelse av uro og rastløshet.

Da er det nettopp øyeblikket for å stoppe opp og kjenne litt ekstra godt etter og søke innsikten om hva følelsen av uro ønsker å vise oss, litt under det som er umiddelbart synlig på overflaten.

 

Vekt og balanse, ”jeg” og ”du”.

Rett på motsatt side av Månen står Solen i Vektens tegn.

Vi har dermed mulighet til finne en balanse til all den eksplosive energien som er rundt Månen. Og ikke bare det: Solen i Vekten vil også alltid ha fokus på relasjoner som vår viktigste læringsarena i livet.

Den kraftfulle fullmånen i dag i Værens tegn kan lett gå seg vill i sin tro på egen evne til å fikse alt alene og på egen hånd. For det er litt sånn Væren er.

Men ved alle fullmåner er vi alltid dradd mellom Sol og Måne; i dette tilfellet mellom Værens selvstendighet og nærmest krigerske suverenitet på den en siden og Vektens dype forståelse på den andre siden av at det aldri er bare ”jeg” og ”meg” alene. Solen i Vekten lærer oss at der er også alltid et ”du” som påvirkes av det ”jeg” gjør, føler og tenker. I Vektens tegn er denne utvekslingen mellom ”meg” og ”deg” mer en objektiv realitet enn en følelsesladet tilstand. Følelsene er det Månen som står for i dette tilfellet.

 

Gå inn i denne fullmånen med åpenhet for uroen du føler. Det går over, så det er trygt å kjenne på det den stunden det varer. Spør med nysgjerrighet hva både uroen og nye innfallsvinkler som måtte dukke opp har å lære deg.

Og forankre oppmerksomheten også et øyeblikk i relasjonen dine, og se hvilke innsikter du kan finne i forholdet mellom dine selvstendige følelser på den ene siden og dine relasjoner på den andre.

Det er ikke sikkert du trenger å gjøre så mye med den innsikten du får. Oppmerksomheten i seg selv på denne utvekslingen kan være et balansepunkt for deg ved denne fullmånen.

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Vindu til dyp innsikt.