Litt ”reisefeber”?

Store endringer er i gjære på den astrologiske himmelen nå i uken før jul. Vi skal ut på en helt ny reise, og om du kjenner litt ”reisefeber” og uro så betyr det bare at du er helt i takt med den overgangen vi står midt oppe i.

Fire begivenheter står foran oss i uken som kommer:

  1. 18. desember, er det nymåne i Skyttens tegn. Denne er betydningsfull fordi den kan gi motivasjon og tydelig retning for reisen vi skal legge ut på. La oss bruke nymånen bevisst til å stake ut stø kurs for oss selv!
  2. To dager senere, 20. desember, går Saturn inn i Steinbukkens tegn, som den langsomt skal jobbe seg gjennom helt frem til juletider 2020. Dette er et skifte som kommer til å prege hele verden i samme periode.
  3. Den 21.desember følger midtvinter-solverv, der Solen også går fra Skytten til Steinbukken.

Saturn og Solen gjør her store overganger fra ild til jord; fra visjoner og sterke meninger til jordnær gjennomføringsevne.

  1. 23. desember stopper Merkur i sin retrograde bevegelse og begynner å bevege seg direkte igjen, i Skyttens tegn. Merkur retrograd i Skytten helt frem til lille julaften gir oss en utmerket anledning til å reflektere over Skyttens tema, og over de siste årene hvor Saturn har gått gjennom den ildfulle Skyttens tegn. Hva har vi lært? Hva kan vi ta med oss videre på reisen?

Fra meninger og visjon til praktisk virkelighet.

Nymånen skjer altså en av de siste dagene der både Solen og Saturn står sammen helt i slutten av Skyttens tegn. Det er 30 år til neste gang med en tilsvarende nymåne, så la oss se litt nærmere på hva dette kan bety.

For det første er det et alvor ved denne nymånen, fordi den står så like i nærheten av Saturn. Mye av Saturn sin seriøsitet handler rett og slett om det å erkjenne at hvert øyeblikk er unikt og aldri vil komme igjen akkurat på samme måte og i samme form. Saturn minner oss på at tiden går, og kan være vår beste læremester til å leve hver dag fullt og helt. Ikke utsett livet til i morgen, lev i dag!

Det som imidlertid kan være utfordrende med Saturn er at den er så opptatt av å ta ansvar for alle gjøremål som skal inn i en tidsramme, at den glemmer å kjenne etter hva som faktisk oppleves meningsfullt i hvert enkelt øyeblikk.

For Skytten derimot vil det hele og fulle fokuset være å søke mening og finne retning. Derfor er denne nymånen av så stor betydning for oss. Når Saturn nå skal bevege seg gjennom Steinbukkens tegn de neste tre årene vil den kvalitetssikre strukturene i livet vårt helt ned på et detaljert og praktisk nivå, og vil kontrollere om det vi bygger opp er fundamentert på vår egen sannhet. Den kommer til å jobbe målrettet og konsentrert, og vil kreve full innsats av oss!

Bruk derfor nymånen til å gå inn i stillheten, og få tak i hva som er din innerste driv og motivasjon for veien videre. Hva er retningen din? Hva er det du ønsker å realisere? Hvordan kan du bygge strukturer som gir rom for det som er meningsfullt for deg?

Det Steinbukken i bunn og grunn vil lære oss er å gi slipp på alt unødig som holder oss fast.

Den vil lære oss å klatre med letthet. Selv mestrer den klatringen så lekende lett fordi den har jobbet hardt og konsentrert med det som er viktig, og har lært å bruke tiden klokt. Den lærer oss å prioritere, og vår beste ballast i møte med den er å kjenne tydelig fra hjertet hva som er sant for oss.

Hva har vi lært siden juletider 2014?

Bruk nymånen også til å reflektere litt rundt hva du har lært de siste tre årene. Rundt juletider 2014 gikk Saturn inn i Skyttens tegn. Hva er det du har jobbet hardt med siden da? Hvilke områder av ditt liv er det som har fått en realitets-sjekk og som har gjort deg litt klokere enn du var for tre år siden?

Siden det er Skyttens tegn som har gjennomgått Saturn sin kontroll så har vi på et kollektivt nivå jobbet med Skyttens begreper som  sannhet, visjon og mening. På den politiske scenen over hele verden har dette gitt oss en periode med polariserte meninger, til tider til og med det vi kan oppleve som ekstreme meninger. Skytten er et bevegelig tegn, den tar oss ut av faste mønstre, og den er ikke redd for å gå til det ekstreme. Det viktige for den er å ha en retning som gir bevegelse.

Saturn derimot får det hele inn i praktiske, fysiske rammer sånn at vi faktisk har mulighet til å forholde oss til det. Siden 2014 har det for eksempel blitt praktiske realiteter (Saturn) av ekstreme politiske meninger (Skytten) over hele verden på en måte som var ganske utenkelig for oss for 3 år siden. Det gjør at vi nå kan forholde oss til disse meningene som reelle størrelser mer enn bare som ideer. Det er sånn Saturn jobber.

Ta en titt på ditt eget horoskop og se hvor Skyttens tegn og Steinbukkens tegn er i horoskopet ditt.* Du vet jo allerede i hvilket område av livet du har jobbet hardt de siste tre årene, og du får dette reflektert når du kikker på horoskopet. Gjør deg klar nå til å brette opp ermene i det området der Steinbukken befinner seg. Her skal det arbeides helt frem til 2020! Og arbeidet kommer til å gi resultater!

Gave fra stjernene

Uansett hvilket livsområde som har vært i fokus for hver enkelt av oss, så har jobben for alle de siste tre årene vært å finne ut hva som er sannhet for oss. Hva tror jeg på? Hva gir meg retning? Hva er min indre driv?

Perioden vi skal inn i de neste tre årene handler om realisering. Det vil også handle om hardt arbeid for å lage en bærekraftig virkelighet ut av det vi tror på; en virkelighet som i neste omgang også vil være mulig å dele med andre. Til den praktiske verden hører begreper som jobb, økonomi og ansvar. Om vi husker vår lærdom fra de siste tre årene så vil vi kunne møte denne mer praktisk tilnærmingen med tro og optimisme.

Vi skal ut på ny reise! Denne uken pakkes kofferten, og i neste uke er vi allerede i nytt land, der vi skal oppholde oss frem til slutten av 2020!

Forberedelsene til reisen har vi  gjort, og det er bare en eneste ting vi trenger å pakke ned i kofferten: Den lærdommen fra de siste tre årene som har gjort vår egen indre driv tydeligere for oss. Og som en gave fra stjernene dukker det altså opp en nymåne i Skyttens tegn like før avreise, liksom for å være sikker på at kofferten får med seg rett innhold.

Bruk denne nymånen. Gå inn i deg selv og kjenn varmen fra din indre motivasjon, indre sannhet, indre driv. Gjør den så tydelig for deg selv at det når som helst vil være mulig for deg å gå tilbake til den og varme deg der! Pakk det ned i kofferten og vit at du alltid har det med deg!

God nymåne 18 desember! Godt vintersolverv 21.desember! Og god overgang til oss alle inn i Steinbukkens tegn!

 

* om du ikke kjenner ditt eget horoskop så vil en astrolog kunne gi deg dette og vise deg hvilke områder i livet som er preget av de forskjellige stjernetegnene.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Vi er klare!