Venus sin bevegelse på himmelen.

Venus sin bevegelse sett fra Jorden er fasinerende. I likhet med Månen, som endrer seg tydelig etter hvor den er i sin bane, endrer også Venus karakter alt ettersom hvor den står i forhold til Solen. For en periode på cirka 8 sammenhengende måneder viser den seg for oss som ”morgenstjerne”, og vi vil da se den i øst hver morgen før Solen står opp. I denne perioden beveger den seg stadig nærmere Solen. Når den kommer i en viss nærhet til Solen vil den bli usynlig for oss for 60 dager. I løpet av disse 60 dagene beveger Venus seg bak Solen, sett fra Jorden. Når den viser seg for oss igjen har den liksom fullstendig skiftet karakter, og vi vil se den på kveldshimmelen som ”aftenstjerne” etter at Solen er gått ned. Etter at den har vist seg for oss på kveldshimmelen i cirka 8 måneder, stadig lenger vekk fra Solen, så vil den tilsynelatende begynne å bevege seg tilbake på himmelen og nærme seg solen igjen (dette er sånn det ser ut fra Jorden). Perioden hvor Venus beveger seg baklengs (retrograd) varer i 40 dager. I løpet av disse 40 dagene vil den for en periode være foran Solen, og det vil for en tid ikke være mulig for oss å se Venus. Når den så igjen blir synlig for oss er det som morgenstjerne, og en ny runde starter som den som er beskrevet her._1776095

Tegner vi opp Venus sin bane sett fra Jorden gjennom 5 slike runder, får vi frem mønsteret av en fembladet blomst, eller en femkantet stjerne. Hele bevegelsen er beskrevet nærmere i slutten av denne artikkelen.

Ved å studere og prøve å forstå Venus sin bevegelse og slående vakre mønster, kan vi samtidig åpne opp for en forståelse og ikke minst undring for hva Venus betyr for livet på Jorden. Teksten her er skrevet for å vekke din nysgjerrighet og fasinasjon for planeten som også er kalt “Jordens søster”.

 

Fasene til Venus og din personlighet.

Hvor Venus var i sin dans mellom morgenstjerne og aftenstjerne da du ble født, vil fortelle mye om måten du møter livet på og om din reise gjennom livet.

Ble du født da Venus var morgenstjerne og den som hilste dagen før Solen sto opp?

Eller ble du født da Venus var en aftenstjerne og sto ettertenksom på kveldshimmelen etter solnedgang?

Kanskje ble du født i løpet av den perioden da Venus var bak Solen, lengst vekke og usynlig og hemmelighetsfull for oss?

Eller ble du født da Venus beveget seg bakover i sin egen bane for igjen å møte Solen, men denne gangen så nær jorden som hun kan komme?

Videre kan vi studere hvor  Venus var i den fembladete rosen da du ble født, og se dette i forhold til andre mennesker du møter på din vei gjennom livet og hvor i rosen de finner “sin” Venus.

 

Venus og myten.

Det er så mange myter knyttet til Venus; både til gudinnen og til planeten. At planeten har fått navnet til den skjønneste gudinnen forstår vi bare ved å kaste et blikk på den. Den er betydelig mer lyssterk enn alle andre planeter vi kan se, bortsett fra vår Måne.

Men det er også en annen og mer hemmelighetsfull side av venusskikkelsen som enkelte myter forteller oss om. Fortellinger som beretter om den doble naturen til planeten som romerne ga navnet Venus.

Gudinnen Ishtar var sentral i babylonernes kultur flere tusen år før vår tidsregning. Inanna har tilsvarende sentrale rolle for sumererne, en annen urkultur til vår sivilisasjon.

Inanna/Ishtar er gudinnene for kjærlighet og krig, for liv/fruktbarhet og død. Begge gudinnene ble knyttet til planeten Venus.

Inanna var dronning blant gudene. Myten forteller at hun midt i livet steg ned av sin trone og beveget seg den lange veien ned i dødsriket. På vei dit passerte hun syv porter, og for hver port måtte hun gi fra seg noen av sine regalier og ytre tegn på dronningmakt. Da hun endelig steg inn i dødsriket møtte hun sin søster, som drepte Inanna og hang henne opp på en krok. Dette gjorde at det ikke lenger fantes fruktbarhet i verden, og det ble sendt hjelp for å få Inanna tilbake til livet. 60 ganger ble den døde kroppen hennes stenket med ”Livets mat og vann”, og hun kommer tilbake til livet. Myten forteller videre hvordan hun beveger seg opp fra dødsriket, igjen gjennom de syv portene, og til sist gjenerobrer sin dronningtrone.

 

Hva betyr myten for oss?

En måte å forstå myten om Inanna på, er som vår egen reise ned i det dypeste og mest underbevisste av oss selv. Dette er en reise vi alle gjør flere ganger i løpet av livet. Det er ikke nødvendigvis bare en behagelig tur, noe vi forstår ved at Innanna må gi fra seg alle ytre tegn på makt og verdighet mens hun stiger ned.

Noen ganger er denne runddansen overveldende og intens for oss, mens andre ganger er det mer som om vi danser med Venus. Dette vil avhenge av hvilke andre planeter som spiller inn mens Venus gjør runden sin, og ikke minst av hvordan Venus treffer punkter i ditt personlige fødselshoroskop på sin vei.

Dypt nede i vårt eget ubevisste kan vi oppleve å måtte gi slipp på  forestillingene vi har om oss selv. Vi møter egen tvil på hva vi kan bidra med, vi ser at livet går andre veier enn vi trodde og vi kan oppleve å miste fotfeste når det vi trodde var trygt og sikkert forsvinner for oss. Noen ganger kan vi tilogmed oppleve at livet tvinger oss i kne og vi må kanskje se på sider av oss selv som vi ikke synes er så behagelige. Hva som tar oss helt inn i vårt eget underbevisste (dødsriket) og hvordan reisen dit er, vil være forskjellig for hver av oss.

Felles er det allikevel at på et tidspunkt begynner vi å stige opp igjen, til større integritet og handlekraft og kanskje også til gladere dager.

 

Hvordan henger myten sammen med planeten, og hvordan kan vi jobbe med Venus?

Myten om Inanna er tett knyttet til Venus sin rytme, og de fem fasene til Venus.

  1. Før reisen starter sitter Inanna på sin trone, i sine fulle regalier og ved full kraft. Dette har sin parallell i Venus sitt møte med Solen når Venus er aller nærmest Jorden.
  2. Med full kraft og besluttsomhet beveger hun seg mot dødsriket der hun har et ærend. Vi vet ikke hvilket ærend hun har. Kanskje vet hun det heller ikke selv? Denne delen av historien har sin parallell i Venus som morgenstjerne. Full av kraft og stolthet og mot leder hun veien foran Solen. Hun går videre gjennom syv porter på vei ned i dødsriket, og for hver port gir hun fra seg noen av sine tilsynelatende tegn på ytre verdighet. Rent astronomisk møter Venus Månen syv ganger i sin periode som morgenstjerne. Månen henger tett sammen med vårt følelsesliv, og for hvert av de syv korte møtene/portene (varer bare en dag hver) får vi anledning til å komme følelsesmessig nær hva Venus er i våre liv. Når vi vet om disse møtene kan vi være mer bevisste på dem og enda mer oppmerksomt lytte til oss selv og til hvordan Venus utfolder deg for oss. Hva er det av vår egen stolthet og våre egne forestillinger om oss selv vi blir utfordret til å legge fra oss mens vi beveger oss videre på veien ned i vårt ubevisste?
  3. Etter de syv portene er Venus usynlig for oss for en periode på 60 dager. Myten forteller at Inanna dør og gjenfødes etter å ha blitt stenket med ”Livets mat og vann” 60 ganger. Dette er den mest mystiske delen av Venus sin reise, og kan tilsvare de periodene i livene våre der vi mister syne av våre mål og ledestjerner. Hva er ”livets mat og vann”? Hva gjør at vi etter en tid med uklarhet og kanskje også følelse av meningsløshet kan reise oss opp igjen og igjen får mot til å gå videre i livet, ofte med en følelse av større innsikt og trygghet? Igjen har vi en fantastisk kilde til innsikt om vi er oppmerksomme på hva som skjer i oss selv de 60 dagene Venus er vekke for oss.
  4. Inanna kommer tilbake til livet, og begynner reisen hjem for å ta tilbake sin trone. I fortellingen er hun besluttsom og strategisk og klok, og når sitt mål om å gjenerobre tronen. Dette har sin astronomiske parallell i den Venus som ”gjenoppstår” som aftenstjerne. Igjen må hun forbi de syv portene (syv møtene med Månen) og gjør ved hver port beslutninger som bringer henne nærmere tronen, og som også oppretter en ny balanse mellom dødsriket og de levende.
  5. Venus nærmer seg møtet med Solen men hun går bakover i sin egen bane. Dette er en bevegelse som bærer i seg refleksjon over reisen fra hun forlot den samme tronen 1.6 år tidligere. I denne reflekterende tilstanden møter Venus igjen Solen og inntar tronen for en kort stund; før hun igjen legger ut på en ny reise til underverdenen.

 

Hva representerer Venus i våre liv?

Når vi knytter Venus til Mytene om Inanna og Ishtar forstår vi at Venus representerer en stor allsidighet. Temaet i fortellingen kjenner vi igjen fra så mange senere helte/heltinne myter som nettopp handler om en bevegelse inn og ut av dødsriket.

Men hva er kjernen i Venus sin reise?

Hva skaper Venus i oss?

Vi kan kjenne Venus igjen i livene våre som den som forbinder og fører noe sammen, og den som skaper balanse. Mennesker, alt levende liv, følelser og ideer bringes sammen av Venus. Innana brakte, som ytterste konsekvens, balanse mellom død og liv på sin vei tilbake til tronen.

Fordi vi som oftest ikke er glad i store forandringer og det som er uforutsigbart, så prøver vi ofte å holde ting i balanse som kanskje ikke lenger har livets rett. Dette kan gjelde forhold, som er område vi lett kan kjenne Venus igjen i. Og det kan gjelde ideer som vi klamrer oss fast til men som ikke lenger gagner oss. Eller andre former for harmoni som vi skaper i livene våre, men som på et tidspunkt holder oss fast i det som var fremfor å gi oss mot til å gå inn i nye områder som kan utvikle oss.

Ofte er dette områder av livet som er tett knyttet til vår følelse av selvverd og ikke noe vi ønsker å gi vekk. Inanna var også dødens gudinne. Det som ikke bringer oss nærmere oss selv har ikke lenger livets rett, og gjennom Venus kan vi lære å åpne øynene og skjelne hva som er sant fra hva som ikke er sant for oss.

 

Femstjernen

Venus sin reise over himmelen som morgenstjerne og som aftenstjerne er i seg selv en fantastisk og mytisk reise, som vi har sett.

Men historien stopper altså ikke her.

For hver gang Venus ”sitter på tronen” og står midt mellom Solen og Jorden går det det 1.6 år.

Etter 8 år er reisen gjentatt 5 ganger. Da har møtet mellom Venus og Solen skjedd på 5 ulike punkter i zodiaken (solens bane gjennom alle stjernetegnene), og Venus har etterlatt seg mønsteret av en perfekt femstjerne på himmelen.

Jorden i ytre bane, Venus i midtre bane og Solen innerst. De grønne linjene trekkes mellom hvert punkt der Jord, Venus og Sol står på linje (Inanna sitter på tronen) Etter 8 år har dette møtet skjedd 5 ganger, og vi har fått en femstjerne.

 

Femstjernen har alltid vært et av de mest hemmelighetsfulle og også mest brukte symboler.

Nærmer vi oss femstjernen med tall og geometri, finner vi det nøyaktige geometriske forholdet som har fått navnet ”Det Gyldne Snitt”. Dette finner vi i forholdet mellom en hel linje i stjernen, og punktet der linjen skjæres av en annen linje. Ved å regne ut forholdet mellom hele linjen og den kortere delen av linjen, så får vi taller 1.6 (som forøvrig er den tiden i år som venus bruker på en hel linje i femstjernen). Dette er et tallforhold vi finner igjen overalt i naturen, og det er og et forhold som vi  finner i former som vi vanligvis synes er vakre. Det Gyldne Snitt, som altså henger tett sammen med femstjernen, er med andre ord noe vi ser rundt oss hver dag både i alt som vokser og i det vi synes er pent.

fibonaci spiralenUnknown           blad
Det underlige er at både vekster i naturen og skjønnhet er kvaliteter som i astrologien hører til Venus. Venus symboliserer alt levende liv og alt levendes tilhørighet. Vi aner at det er en underfull forbindelse mellom denne planeten og livet på Jorden.

Denne forbindelsen og denne anelsen er det vi får anledning til å dykke dypere inn i om vi velger å jobbe bevisst med Venus i våre liv. Og temaet er selvfølgelig like aktuelt for kvinner som for menn! Venus viser oss hvordan naturen folder seg ut. Den bringer sammen, så livet kan skapes på nytt. Og når vi åpner oss for det magiske i Venus sin utfoldelse, så jobber vi også med å utvikle og utfolde et blikk og en forståelse for dimensjoner som ligger bakenfor det vårt øye umiddlebart kan se. Av Inannas reise forstår vi at ikke noe av dette foregår uten motstand. Kanskje er det riktig her å bruke Karin Boyes ord:

“Ja visst gör det ont när knoppar brister”

Om vi forstår prosessen vi står i, kan også smerten se en mening. Og med Venus så er det den vakreste rosen som springer frem. Og hva holder de vakre kronbladene i rosen sammen? Jo, det er det en femstjerne som gjør.

rosa_arvensis_field_rose_flower_reverse_17-06-05

Venus symboliserer alt levendes tilhørighet.

Ut fra dette perspektivet vil det være en gave både til oss selv og til alt levende når vi velge å jobbe bevisst med Venus i våre egne liv.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Venus sine forskjellige ansikt, og Venus i ditt liv.