Tid: lørdag 25. mars kl 10.00-16.00. OBS: Gi gjerne et ord om du ønsker å være med, men tiden ikke passer. Det vurderes å sette opp samme arrangement også på en annen dato.

Sted: Øvregaten 25

Pris: kr 500,-

Påmelding: post@veilederverksted.no

Maks 10 deltakere.

 

Vi samles rundt Venus, og de andre gudinnene i astrologien, for å se nærmere på hva de betyr både i en verden i stor forandring, og i våre egne liv.

Vi lever i en tid med stor turbulens. Noe nytt vil frem, og det kan ikke skje uten brytninger med det gamle som en gang var nyttig, men som ikke lenger tjener noen hensikt.

Kontakten med alt som kan assosieres til yin/det feminine er noe av det som er nødvendig for å skape en balanse i oss selv og i verden. Derfor er arbeidet med gudinnene så utrolig fruktbart nettopp nå!

Dette handler ikke om kvinne eller mann. Det handler om å balansere ulike sider av oss selv.

Foredrag og workshop vil selvfølgelig være like aktuell for menn som for kvinner.

Tema for dagen

  • Venus i ditt liv. Er du født med Venus som morgenstjerne eller som aftenstjerne? Hvordan preges våre relasjoner av at vi er enten morgenstjerner eller aftenstjerner? Hvordan kan du bruke Venus til å forstå ditt liv og dine relasjoner bedre?
  • Hva med Månen? Hordan sto den da du ble født, og på hvilken måte påvirker dette hvem du er? Hvordan kan du åpne deg for visdommen som ligger i Månen i ditt eget horoskop?
  • Black Moon Lilith (BML) er det kanskje ikke så mange som kjenner til. Den representer den mørke og ofte også ville siden av det feminine; en side vi må ha kontakt med for å finne helheten i oss selv.
  • Og sist men på ingen måte minst: De fire største asteroidene Ceres, Vesta, Pallas og Juno. Hva representer de? Hva betyr de i ditt liv? Hvordan kan du jobbe med dem på en kreativ og oppmerksom måte? Er det mulig å unngå det kaoset disse store gudinnene kan representere dersom de ikke integreres bevisst i våre liv?

I tillegg vil vi også kaste et lite blikk på alle de nye dvergplanetene som er oppdaget det siste tiåret, og som også nesten alle er assosiert med gudinner fra ulike kulturer. Hva betyr dette? Hva kan vi tenke om det?

 

Venus

Samlingen finner sted nøyaktig den dagen Venus ”sitter på sin trone”, det vil si er på akkurat samme grad i dyrekretsen som Solen, og dermed på det punktet i sin dans med Jorden og Solen der hun markerer en fot i den perfekte femkantede stjernen som hun tegner på himmelen i løpet av åtte år.

Solen innerst, Venus i midten og Jorden ytterst. 25. mars befinner Venus seg nøyaktig på et punkt som markerer en av føttene i stjernen. Derfor møtes vi til workshop da! Det tar åtte år å fullføre hele stjernen

Venus har så mange ansikt! Hun kan være blek morgenstjerne eller strålende aftenstjerne, hun kan være blendet av solen for en kortere periode når hun står rett foran denne, eller hun kan være fullstendig gjemt av Solen i hele to måneder på rad når hun er lengst vekke fra oss og bak Solen. Les mer om Venus og femstjernen her.

Rosen er et Venus symbol. Den holdes sammen av en femstjerne

Hvor Venus var i denne dansen da du ble født har så mye å si for ditt liv, og ikke minst for hvordan du bringer frem din indre sannhet for andre mennesker!
Og ikke nok med det, hele den femkantede stjernen Venus tegner fra og med din fødsel og frem til ca. 8 år etter din fødsel, vil være av betydning for de menneskene du tiltrekker deg gjennom livet.
I løpet av workshopen vil du få en grundig forståelse av ”din egen” Venus.

Venus påvirker oss alle i stor grad, og jo mer oppmerksomme vi er på hennes påvirkning, jo mer kan vi være bevisste medskapere av hennes verdier i relasjoner, for indre skjønnhet, og ikke minst for vår egen og vår felles livsvei.

Du vil få aha-opplevelser, og du vil få med deg verktøy som du kan jobbe videre med.

Månen

Månen sin påvirkning er vi ofte mer kjent med. I tillegg til å dykke dypere inn i hva Månen betyr, vil vi også se på hvor viktig det er at Månen og Venus samarbeider godt i livene våre.

Møte mellom Månen og Venus

Om vi har utfordrende aspekter mellom disse planetene i horoskopene våre, så vil vi ta dette med inn i måten vi nærer oss selv på og måten vi forholder oss til omgivelsene våre på. Workshopen vil derfor fokusere på hvordan vi kan integrere Månen og Venus på en god måte, også der hvor aspektene kan være utfordrende.

Black Moon Lilith

Black Moon Lillith (BML) har nok stoff i seg til å fylle en hel workshop alene. Den kan være vanskelig å forstå. Den er mørk. Og samtidig er den helt avgjørende for vår utvikling.
BML er ingen fysisk form, men et punkt som oppstår i samspill mellom Måne, Jord og Sol.
Workshopen tar for seg BML i den grad at hver enkelt deltaker skal få en opplevelse av hvordan dette punktet virker i deres egne horoskop.

“Blind”, av Sergejs Kolecenko

Asteroidene

Vi vil også bruke tid på å sette oss inn i de fire viktigste asteroidene:
Ceres, Vesta, Juno og Pallas. Blant annet gjør disse fire arbeidet med Månen og Venus enda mer konkret for oss.

Igjen vil vi ta for oss hvordan den enkelte deltaker på workshopen påvirkes av de fire asteroidene. De representerer stor visdom om de mer subtile sidene av vår egen psyke. Like fullt, om vi overser beskjedene fra dem, vil vi kunne oppleve at kaoset slår inn i de områdene de fire gudinnene hersker over. I dette kaoset vil vi alltid få mulighet til å finne en dypere kontakt med de fire gudinnene.

På Veilederverksted sin side vil det i løpet av våren legges ut en egen artikkel om de fire asteroidene.
Jeg kan love at alle vil gå fra workshopen med et ønske om å åpne opp for en mer bevisst relasjon til disse kraftfulle gudinnene.

Ceres

Ceres høster det som er modent. Hun lærer oss om modning, og om at noe alltid må vike for at noe nytt kan komme frem.

Vesta

Vesta spør oss hva som er hellig for oss, hvilken flamme i oss selv vi vil beskytte og dyrke uansett hva som hender.

Pallas Athene

Pallas Athene er vår selvstendighet og vår evne til å tenke ut en strategi som gjør oss uavhengige i livet.

Juno

Juno er alle våre partnerskap, og ikke minst vårt partnerskap med oss selv. Balanse og selvverd er hennes nøkkelord.

Velkommen

Tid: lørdag 25. mars kl 10.00-16.00. OBS: Gi gjerne et ord om du ønsker å være med, men tiden ikke passer. Det vurderes å sette opp samme arrangement også på en annen dato.

Sted: Øvregaten 25

Pris: kr 500,-

Påmelding: post@veilederverksted.no

Maks 10 deltakere.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Venus på tronen: Gudinnene i astrologien, foredrag og workshop 25. mars