Barnehoroskop stilles for foreldre som ønsker å møte sitt barn ut fra den visdommen som er å hente om barnet i dets fødselshoroskop.

Ettersom barnet selv ikke skal delta i tolkningsprosessen, trenger vi å gå varsomt frem. Vi vil hovedsakelig se på hvordan barnet best kan møtes med trygghet og omsorg, og hvordan det best legges til rette for mental og sosial læring.

Konsultasjonen varer en klokketime.

Pris for barnehoroskop: kr 500,-


Bestilling