IMG_0919En astrologisk konsultasjon handler om å få en dypere forståelse av deg selv og de ulike sidene av ditt liv, sånn at du bedre blir i stand til å se og forstå både mulighetene og utfordringene som kommer til deg. Hvordan du møter det som hender i livet ditt er i de aller fleste tilfeller ditt frie valg. Om du er en person som kjenner deg selv og har kunnskap og forståelse for dynamikken i din tilværelse, så vil du også være bedre rustet til å ivareta din frihet til å reagere bevisst og reflektert på det du møter.

I en konsultasjon med Veilederverksted vil du ikke få noen spådommer om hva som kommer til å skje deg i fremtiden, rett og slett fordi din frie vilje alltid vil være med å forme utfallet av det som hender deg. Det vi allikevel kan gjøre, om du ønsker det, er å se nærmere på hvilke områder av livet ditt som vil aktiveres i nærmeste fremtid, og utforske hvordan tilsvarende perioder har vært for deg tidligere i livet ditt. På denne måten gir astrologi et helt unikt verktøy til å forstå sammenheng og utvikling i ditt eget liv.

Alle konsultasjoner tas opp og sendes til deg i etterkant mp3 format, dersom du ønsker dette.

Typer konsultasjoner:

 

Save

Save