Alt flyter

Opplever du at verden er full av uforutsigbarheter og overraskelser for tiden? Prosesser tar nye og uventede retninger? At alt er i bevegelse, og at du ikke føler deg sikker på hvor denne bevegelsen tar hverken deg som enkeltmenneske eller oss alle som fellesskap?

På den astrologiske stjernehimmelen preges månedene vi står i av usedvanlig stor bevegelighet. Vi har vært gjennom flere år nå med store prosesser; både som enkeltmennesker og som verdenssamfunn.

Og i disse tidlige sommermånedene er det som om vi venter på at alt skal lande og ta en form. Når vi ser rundt oss ser vi i øyeblikket ingen klare tegn til hvordan denne formen blir.

Dette er også en tid med plutselige og sterke impulser. Kanskje kan det være et råd nå å ikke handle på alle impulsene som oppstår, men avvente litt og se hvor all bevegelsen tar oss hen? Rett og slett bare stå i alt som skjer, uten å tviholde på noen tanke om hva utfallet skal bli?

 

En nymåne preget av Venus

Nymånen, sterkt påvirket av Venus, står midt oppi dette endringsbildet vi befinner oss i, og kan vise oss veien til det stille punktet i orkanens øye. Det punktet der vi alltid kan finne kontakt med det dypeste i oss selv; det som er evig og uforanderlig.images

Venus har å gjøre med vår evne til å se verdier og til å velge de verdiene som fremmer harmoni mellom mennesker. Og som fremmer harmoni mellom mine umiddelbare ønsker og de verdiene jeg har på et dypere nivå i meg: Venus er vår evne til å skape indre balanse.

Venus er for tiden rett bak solen og usynlig for oss. På et dypt og bokstavelig talt usynlig nivå, siden den er skjult av Solen, gjør den sitt for å integrere en slik balansering og harmonisering dypt i kjernen av hvem vi er, slik den gjør det hvert 1.5 år når den befinner seg rett bak Solen. Når den blir synlig for oss igjen i løpet av sommeren som aftenstjerne, så vil vi se og forstå bedre den integreringsprosessen vi er inne i nå.

En oppfordring i disse dagene kan være å stoppe litt opp og bli oppmerksom på og åpne opp for den muligheten vi har for å bringe inn større forståelse og se mot en kjerne som finnes bakenfor den uroen vi kan oppleve i oss og mellom oss.

 

I tvillingenes tegn

Siden det er nymåne, står også månen på samme sted på himmelen (sett fra Jorden) som Solen. Måne, Sol og Venus er alle i Tvillingenes tegn, som er det tegnet der vi retter oppmerksomheten ut mot alt som beveger seg mellom oss av kommunikasjon, avtaler, kunnskap og informasjon.

Denne helt spesielle nymånen gir oss mulighet for å finne et enhetlig ankerfeste i oss selv for følelser (månen), bevisste intensjoner (Solen) og verdier (Venus), særlig med tanke på vårt mellommeneskelige samspill.

Kanskje går ikke alt som forutsett for tiden i dette samspillet. Kanskje føles tempoet oppjaget. Kanskje er det ikke engang nok tid til å kjenne etter.

Det stille stedet i oss selv kan vi, midt i all bevegelsen, finne ved å akseptere det som er akkurat nå, også når øyeblikket er preget av foranderlighet og usikkerhet.

En aksept av øyeblikket betyr ikke at vi sier nei til endring. En aksept betyr en forsoning med det som er. En slik forsoning er det som kan gi oss indre ro og styrke til å ta bevisste valg for veien videre.

 

Mars

Rundt fullmånen 21.mai var der en uro/irritasjon/sorg som mange kjente på og som ble brakt inn av Mars som da var ved klimakset av sin retrograde bevegelse. Siden da har Mars fortsatt å grave seg bakover i sin bane, og uroen har fortsatt å være en del av bildet. 27, mai gikk Mars tilbake i Skorpionens tegn. Når Mars er i Skorpionen vil vi alltid utfordres til å måtte se på våre egne skyggesider; smerte og angst som sitter dypt i oss. Ikke minst blir vi utfordret til å se på i hvilken grad vi selv er med på å opprettholde denne smerten, og hva vi kan gjøre for å gi slipp på den. Mars kommer til å være i Skorpionens tegn frem til slutten av juli måned.

For å forstå det arbeidet du skal gjøre i ditt eget skyggelandskap i ukene frem til slutten av juni, kan det være lurt å gå litt tilbake i tid og tenke på hva som skjedde i perioden mellom oktober og desember 2014 og mellom juni og september 2015. På denne tiden beveget Saturn seg i samme del av Skorpionens tegn som Mars nå kommer til å være i denne sommeren. Saturn setter grenser og tvinger oss til å stoppe opp og se dypt i oss selv i Skorpionen, slik den gjorde i de nevnte tidsrommene. Nå tar Mars oss tilbake til de opplevelsene vi hadde da, og med sin typiske kraft og pågangsmot går den inn og rydder opp det som gjenstår etter disse to periodene i 2014 og 2015. Hang in there! Vær med på Mars sitt lag, og vit at bedre ryddehjelp finnes ikke!

 

Nå skaper du virkelighet med tanker og ord.

Mars sin inntreden i Skorpionens tegn gjør imidlertid denne nymånen enda viktigere. Mars kan fort falle for fristelsen til å dele ut skyld, og dermed skape splid og splittelse.

Med Venus så sentral i forhold til nymånen, har vi en fantastisk anledning til å sette noen intensjoner om å bringe inn større forståelse og indre harmoni i det arbeidet vi skal ferdigstille i vårt eget skyggelandskap.

 

Husk at nå når alt forandrer seg så fort så er tankene og ordene dine usedvanlig viktige. Vær oppmerksom på dette i disse kraftige IMG_0170nymåne dagene; dine tanker og ord er som frø som vokser fort til store vekster. Sørg for at du lager en hage du ønsker å være i!
Og sørg for at tanker og ord er medskapere av et sted der vi også kan gi rom for hverandre! Dette er ikke nødvendigvis så enkelt, fordi alle andres ord og tanker manifesterer seg også som virkelighet rundt oss. Desto viktigere er det at du og jeg sår frø som skaper en verden der vi føler vi har rom for oss selv, og der vi har rom for hverandre.

 

God nymåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Tanker og ord skaper virkelighet