Dette er et arbeid som vil gå over tid, og har som mål å spore Venus i ditt eget liv. Vi følger Venus fra den dagen den er rett bak Solen og lengst vekke fra oss, til den cirka åtte måneder senere er nærmest Jorden og rett foran Solen igjen.

Denne bevegelsen til Venus har sin parallel i den eldgamle myten om Inanna som stiger opp fra dødsriket, og både myten og Venus sin bevegelse kan gi oss innsikt i vår egen prosess med å finne et tydeligere og sannere uttrykk i eget liv.

Bevegelsen vi ser på i dette arbeidet gjør Venus om igjen hvert halvannet år, og ved å følge bevegelsen tett og under veiledning èn gang, er jeg sikker på at du får tak i et verktøy du kan bruke i din videre utvikling gjennom livet.

Rammer rundt prosessen:

  • Jeg oppfordrer deg til å komme på foredraget som holdes om Venus 6.juni. Her vil du få mer tak i Venus sin kvalitet, og for de som er interessert i å følge prosessen kan vi også samles og snakkes nærmere etter foredraget.
  • Individuell konsultasjon med fokus på Venus i ditt horoskop, og på hvordan Venus har spilt en rolle i ditt liv.
  • Samling i gruppe hver gang Venus møter Månen, det vil si en gang i måneden gjennom syv måneder.  Hvert møte mellom Venus og Månen markerer en port på Inannas vei; det punktet der vi best kan se og integrere Venus i våre egne følelser og dermed få en opplevelse av hvordan Venus utvikler seg i oss. Det oppfordres til å legge merke til drømmer rundt de dagene Venus møter Månen, og gjerne reflektere rundt disse i fellesskap. Dersom noen ikke ønsker eller kan delta i gruppearbeid, kan refleksjonene gjøres over mail elder skype. Det oppfordres allikevel til å delta i gruppe, da dette gir en unik insikt i Venus sitt mangfold.
  • Oppsummerende enkeltkonsultasjon.

Datoer:

  • 6. juni 2016: prosessen starter. Foredrag om Venus
  • I løpet av juni: enkeltkonsultasjoner med fokus på Venus.
  • Datoer for å samles og diskutere prosessen, evt sende mail med egne refleksjoner: 3.august 2016, 3.september 2016, 3.oktober 2016, 3.november 2016, 3. desember 2016, 2.januar 2017, 1.februar 2017
  • 25.mars 2017: prosessen avsluttes. Avsluttende enkeltkonsultasjoner i løpet av mars 2017 for dem som ønsker det.

Arbeidet finner sted i Bergen. Det er også mulig å delta fra andre steder  via Skype og mail.

hit om du er interessert i å delta eller har spørsmål til prosessen.

 

Pris for å delta i hele prosessen: kr 4000,- .Beløpet kan betales i to omganger.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Prosessarbeid med Venus -går fra juni 2016 til februar 2017