Følelser som strekker deg ut. Og praktisk virkelighet.

IMG_0099

Fullmånen 22.februar har Solen i begynnelsen av Fiskenes tegn, og Månen i begynnelsen av Jomfruen. Det er som om vi står ved en inngang til noe nytt.
Samtidig som vi også er inne i en lang prosess med å rydde og rense, reparere det som ikke virker og i det hele tatt legge til rette for en hverdag som tjener den sanneste versjonen av oss selv. Ikke så dramatisk som i tiden vi har lagt bak oss, men på en mer praktisk og pragmatisk måte.

Fullmånen gir oss rik anledning til å stå i spennet mellom denne rensende og jordnære prosessen på den ene siden (Jomfru), og på den andre siden vår kontakt med grensesprengende følelser i oss selv (Fisk):
• Vi blir minnet om at vi ikke kan miste oss selv til detaljer og fokus på arbeid og opprydding. Detaljene har ingen verdi om de ikke står i en sammenheng som gir dem mening.
• Og vi erfarer at vi trenger en hverdag som er gjennomtenkt og tilrettelagt for at vi ikke skal forsvinne til et sted der emosjonene er så alt overgripende at detaljene i livet virker hensiktsløse.

Som ved alle fullmåner blir vi utfordret til å finne balansen mellom ytterpunktene. Når vi tilstreber balanse mellom Fiskene og Jomfruen, vil gevinsten være en rotfestet sensitivitet.

  • Vi blir minnet om at vi ikke kan miste oss selv til detaljer og fokus på arbeid og opprydding. Detaljene har ingen verdi om de ikke står i en sammenheng som gir dem mening.
  • Og vi erfarer at vi trenger en hverdag som er gjennomtenkt og tilrettelagt for at vi ikke skal forsvinne til et sted der emosjonene er så alt overgripende at detaljene i livet virker hensiktsløse.

I balansen vi utfordres på ved denne fullmånen, ber våre sensitive følelser om at det ryddes en plass og lages en integrert form for dem i vår praktiske hverdag.

Ønsk det velkommen!

Sammenhengen vi erfarer nå er den vi finner i de største følelsene. De som sprenger seg ut av personlige rammer og liksom strekker seg ut til alt som er.
Det er forskjellig for hver av oss hva som tar oss til de følelsene som har en kvalitet av å være litt bakenfor tid og rom.
De vi ikke alltid kan finne ord for.
De som kan gi oss en fornemmelse av å stå i en helhet som er større enn vi kan fatte med vårt rasjonelle sinn.
Hvordan spennet mellom dette uendelige (Fiskene) og det mest praktiske og jordnære (Jomfru) oppleves, vil være forskjellig fra person til person.
Vondt eller godt vil være forskjellig
Ønsket eller uønsket også.
Men her står vi, og må forholde oss.
Åpne opp for det! Ønsk det velkommen, enten det kjennes behagelig eller sårt. Det er en del av deg. Og når du lar deg selv stå helt stille og se nærmere på det, så vil du forstå mer av deg selv.

Forberedelse til nymåne og solformørkelse i mars.
Også i ukene som kommer vil vi kjenne fokus på emosjoner. Dette har å gjøre med Solens gang gjennom Fiskene, der den vil møte og sette lys på planeten Neptun og asteroiden Kiron. Lengsel og smerte, men også skjønnhet og heling står på menyen.

Og igjen er det et vidunderlig sammentreff i kosmos: gjennom to uker med innsikt og innsyn i følelser er vi klare for total solformørkelse ved neste nymåne.
Vi vet da mer om hvilke følelser vi skal gi slipp på, og hva nytt vi skal åpne opp for.
Se om du kan følge nysgjerrig med på det som kommer!
Husk at følelser kommer og følelser går.
Og mens de vandrer forbi leder de blikket ditt mot noe som er betydningsfullt for deg. Enten det er noe du skal slippe. Eller det er noe du skal åpne opp for på din vei.

God fullmåne!

 

Nøyaktig tid for fullmåne:
22.februar kl 19.37,

sol 3 grader Fisk, Måne 3 grader Jomfru

Om nymåne og fullmåne

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Følelser som strekker deg ut. Og praktisk virkelighet.