Dette blir en undervisningsrekke om planetene sin påvirkning, der det særlig legges vekt på hvordan vi på en konkret måte kan bruke kunnskap om planetene til å skape balanse og frigjøre potensiale.

Undervisningen vil foregå 2 i måneden fra januar-november 2018. Ingen undervisning i juli.

Vi går systematisk til verks med en planet og et livsområde hver måned.
Det legges også opp til en halv times privat konsultasjon hver måned for dem som ønsker det. Tema i konsultasjonen vil knyttes opp mot den planeten som til enhver tid er i fokus.

Dette er en undervisningsrekke som passer både for deg som allerede har kunnskap om planetene og deg som er ny for astrologien.

Datoer for undervisning 2018. kl 17.00-19.00 :

Mandag 29. januar

Mandag. 19. februar

Mandag 19. mars

Mandag 30. april

Mandag 28.mai

Mandag 25. juni

Mandag 27. august

Mandag 24. september

Mandag 29. oktober

Mandag 26. november

Tider for private konsultasjoner avtales individuelt.

Utdypende beskrivelse:

Ved hjelp av horoskopet kan vi få en forståelse av hvorfor og hvorfor energien flyter lett og i noen områder av livet, mens det på andre områder kan komme til indre konflikt og dermed en opplevelse av å bli stoppet.
Det er gjennom kroppens energisentre (chakra) at vi kan ta imot påvirkningene fra planetene, og det er også gjennom de samme sentrene at vi kan bearbeide den energien vi tar inn slik at den blir helsefremmende både på et fysisk og et psykisk plan.
Balanseringen av de sidene av deg selv (aspektene i horoskopet/energisentrene i kroppen) som er i konflikt, kan snu det problematiske til å bli dine mest solide styrker.

Balanseringen skjer ved hjelp av:
• Dyp bevisstgjøring av planetene og deres påvirkning
• Energiøvelser spesielt utviklet for balansering av sentrene
• Fokus på ett senter og dets balansering med de andre sentrene over en periode på 28 dager. Bevisstgjøring gjennom skriving i denne perioden.

Det finnes mange måter å knytte de ulike planetene til de ulike energisentrene. Jeg er sertifisert som “energy astrologer” hos dr. Lea Imsiragic, som er både lege og astrolog. I denne undervisningsrekken bruker jeg hennes medisinske tilnærming for å forstå hvordan planetene arbeider i oss.
Foredragene i løpet av våren og høsten tar for seg en planet hver kveld og dens energisenter i kroppen. Det vil være en fordel å følge hele serien for å en forståelse av sammenhengen mellom alle planeter/sentre. Det er imidlertid også mulig å delta på enkeltsamlinger.
Foredragene vil være en blanding av undervisning og energiøvelser.
For de som ønsker å gå dypt inn i prosessen tilbys en halv times konsultasjon tilknyttet hvert foredrag.

Priser:
Enkeltforedrag med øvelser: kr 350,-
Enkeltforedrag med halvtimes konsultasjon: kr 600,-

Hel foredragsrekke på 10 foredrag m øvelser: kr 3000,-
Hel foredragsrekke med halv times konsultasjon tilknyttet hvert foredrag: kr 5000,-

Påmelding ril hel foredragsrekke uten konsultasjoner skjer ved innbetaling av kr 1500,- ,- til kontonr 3411 40 58159

Påmelding til hel foredragsrekke med konsultasjoner skjer ved innbetaling av kr 2500,- til kontonr 3411 40 58159

Påmelding til post@veilederverksted.no

Det avholdes
informasjonsmøte 15. januar kl 20.00,
hos VÆRELSE, Øvregaten 25

 

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Planetene og kroppens energisentre, undervisningsrekke 2018