Månen er den planeten vi aller lettest kan følge fra jorden, der den går fra å være usynlig for oss ved nymåne, til 14 dager senere å være sterkt lysende fullmåne.

Nymåne vil alltid finne sted i det samme stjernetegnet som solen står i. Dette er fordi Månen og Solen, sett fra Jorden, befinner seg i samme posisjon på himmelen når Månen er ny. Det som for oss er baksiden av Månen vil da være fullt opplyst av Solen, mens fremsiden av Månen som vil være mørk for oss.

Fullmåne derimot vil alltid være i det motsatte stjernetegnet av det Solen står i, og fra vårt ståsted da være fullt opplyst av Solen.

Ved å følge Månens rytme med et astrologisk blikk, kan vi få innsikt i pulsen til de større prosessene vi er en del av.

 

Så ved nymåne og høst ved fullmåne.

Det heter at det du sår ved nymåne høster du ved fullmåne.

Igjen og igjen og igjen.

I astrologien uttrykkes Solen gjennom vår klare bevissthet, mens Månen utrykkes både gjennom følelser og også det mer underbevisste og instinktive.

Når disse to store lysene og på sett og vis motpolene står sammen på himmelen ved nymåne, så har vi hver måned en fantastisk anledning til å synkronisere bevisst intensjon og dype følelser. Alt vi starter opp ved nymåne, både i tanker, i følelser og i det praktisk livet, vil derfor ha et sterkt fokus og mulighet til å slå rot og blomstre i livene våre. Etterhvert som vi blir mer bevisste på potensiale ved nymåne, kan vi kanskje også bli mer bevisste på hva det er vi sår.

Ved fullmåne derimot kan vi oppleve å stå i et spenn mellom våre intensjoner og vår følelsmessige virkelighet, når Måne og Sol altså står rett overfor hverandre på himmelen. Mange av oss kan oppleve dette spennet som både sårbart og intenst. Fullmånedagene gir oss alltid mulighet til å se på eventuelle motsetninger i oss selv, og gir oss anledning til å høste lærdom om oss selv.

 

Månen og de andre planetene.

Månen er også i en dans med alle de andre planetene som påvirker oss, ettersom den i løpet av en måned vil passere alle planetene som roterer rundt Solen; dette igjen selvfølgelig sett fra vårt ståsted : Jorden.

Ved å være oppmerksomme på Månens månedlige bevegelser møter vi dermed samtidig på alle andre dansere på den astrologiske himmelen.

Ved å følge Månen over tid får vi derfor dypere innsikt i alle astrologiske prosesser som vi er under innflytelse av.

 

Månen og ditt eget horoskop.

Når du kjenner ditt eget horoskop, vil du kunne følge Månen med enda større oppmerksomhet i forhold til hvordan forskjellige sider av deg selv berøres av Månens gang.

Om nymåne for eksempel finner sted i samme posisjon på himmelen som en planet sto i da du ble født, så vil du med stor sannsynlighet merke denne nymånen ekstra godt.

Når du blir klar over hvordan ditt personlige horoskop påvirkes av månens bevegelse, vil du kunne bruke kunnskapen om Månen enda mer bevisst i forhold til ditt eget liv.

Tekstene som legges ut på denne siden har som intensjon å gjøre leseren oppmerksom på hvordan vi kan leve med og hente visdom fra de store prosessene som påvirker hver og en av oss.

Ta gjerne kontakt om du ønsker en konsultasjon om ditt eget fødselshoroskop. Det du får med deg fra en konsultasjon, vil gjøre det letter for deg å følge både månen og de andre planetene i forhold til det som er i fokus for deg akkurat nå.

Bestille time eller få mer informasjon

13825

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Om å følge Månens bevegelser