Måneders bakteppe av refleksjon og revurdering.

De siste månedene har hatt et bakteppe av refleksjon og revurdering av viktige mønstre i livene våre.
Utfordringen har vært å finne balansen mellom tilsynelatende motsetninger.
Vi kan ha reflektert rundt relasjoner til andre mennesker, og måten vi kommuniserer det som er motsetningsfylt.
Refleksjonene har dreiet rundt opplevelsen av at det er flere sannheter og behov både i egne og andres liv som er likeverdige, og som alle krever vår oppmerksomhet og tilstedeværelse.

Finne stillheten i balansepunktet.

Utfordringen, når vi erfarer likeverdige behov i oss og rundt oss, kan bli en form for handlingslammelse og forvirring. Hvordan kan vi velge våre handlinger når så mange alternativer og faktorer synes likeverdige? Alternativt kan vi oppleve å slites og dras av egne forventninger og krav til perfeksjon i alle retninger, på en måte som tapper oss for energi.

I dette dilemmaet er det en løsning som kan bli tydelig for oss: Å gå inn i stillheten som finnes i balansepunktet mellom alle ytterpunktene.

Et stille sted i oss selv som i utgangspunktet ikke tar dilemmaene vekk fra oss, men som etter hvert kan hjelpe oss å velge med full integritet fra øyeblikk til i øyeblikk. Et sted uten store ord eller dramatiske avgjørelser.
Om vi klarer å være i denne tilstanden, uten løsninger på alt og uten å falle for fristelsen for å handle på vegne av den ene eller den andre eller den tredje part i alt det som skaper våre dilemmaer, da kan vi kanskje komme i en situasjon der svarene kommer lettere til oss.

Når vi slutter å kontinuerlig legge på bordet våre personlige avveininger for eller imot, så oppnår vi kanskje at prosessenes iboende natur og visdom kan få leve gjennom oss, i større grad uforstyrret av våre ofte begrensende vurderinger.

Vektens tegn og politikk.

Mye av den refleksjonen vi har gjort de siste månedene har vært knyttet til tema i Vektens tegn.

I og gjennom Vekten lærer vi den enormt utfordrende øvelsen å ikke diskriminere det ytre for det indre eller det indre for det ytre, meg for deg eller deg for meg, dere for oss eller oss for dere.

Vekten er tegnet for politikk og politisk dialog, både i smått og stort. Å søke punktet for balanse og stillhet betyr derfor ikke at vi passivt skal akseptere det vi erfarer som urett. Det betyr imidlertid at vi går til forhandlingene uten våre personlige, forutinntatte meninger og med et stille, åpent sinn.

I dette ligger den revolusjonerende kraften i Vektens tegn, ettersom en slik tilstand gjør det mulig for oss å komme frem til helt nye løsninger som er fri for partenes forutinntatte oppfatninger.

Magisk rekkefølge.

Den ”tilfeldige” rekkefølgen på den astrologiske stjernehimmelen har siden slutten av juli skritt for skritt ført oss gjennom en masse refleksjoner rundt de temaene som er skissert her. (Intensiteten i erfaringene vil variere fra person til person, avhengig av hvordan vi blir ”truffet” i våre personlige fødselshoroskop).

Astrologisk henger denne refleksjonen og revurderingen sammen med henholdsvis Venus som har gått i tilsynelatende retrograd bevegelse gjennom 40 dager, avløst av Merkur sin tilsvarende retrograde bevegelse over 21 dager. Begge planetene har i disse periodene vært sterkt relatert til temaene i Vekten som er beskrevet her (Venus ”styrer” Vektens tegn, og Merkur sin retrograde bevegelse har funnet sted i Vektens tegn).

Planeters retrograde bevegelser gir alltid ekstra behov og rom for refleksjon og revurdering.

Nymåne i Vektens tegn: sett dine intensjoner.

Etter denne perioden er vi nå, magisk nok, klare for nymånen nettopp i Vektens tegn, som finner sted natt til tirsdag 13.oktober.

Enhver nymåne er en ny start, og enhver intensjon vi setter bevisst ut i livet ved nymåne vil få hjelp fra sterke energier til vekst og manifestasjon.

Ved denne nymånen har vi kolektivt, som beskrevet, de aller beste forutsetninger for å sette ut i livet vel reflekterte intensjoner. Temaet er balanse. Mellom deg og meg. Oss og dere. Indre ytre, oppe og nede.

Utfordringen er å bryte gamle mønstre som har spilt ut sin rolle, og erstatte disse med revolusjonerende nye måter å stå midt i livets paradokser på en forenende måte.

Denne nymånen er sterkt påvirket av Uranus, planeten som nettopp bidrar med revolusjonerende, fornyende energi.

Grip sjansen. Gå inn i din indre stillhet, og bli bevisst hvilke mønstre du har vokst fra. Særlig gi oppmerksomhet til dine relasjonsmønstre og dine forhandlingsmønstre, samt måten du har forholdt deg til det som har virket motsetningsfylt for deg.

Så en intensjon om hvilke endringer du vil sette ut i livet nå. Og betrakt hvordan det hele utfolder seg i ukene som kommer.

God nymåne!

Nymåne og fullmåne

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Nymåne og ny start, etter lang tid med refleksjon, 13.oktober 2015