Litt astronomiVersjon 2

Det er nymåne i kveld, og derfor har vi noen dager nå – som ved alle nymåner- der månen ikke er synlig på himmelen.

Den befinner seg rett ved solen, og hele ”baksiden” av månen er opplyst, mens forsiden som vender mot oss ikke treffes av noe sollys og derfor reflekteres det heller ikke noe månelys til oss ved nymåne.

Vanligvis kan vi skimte den delen av Månen som ikke er opplyst av Solen, men ikke en gang det er mulig ved nymåne, ettersom Solen skinner så sterkt at alt i dens nærhet blendes for oss.

Dette er et bilde vi kan bruke for å forstå nymånens kvalitet.

 

Litt astrologi

I astrologien ser vi til Månen for å utforske våre følelser; vår følelse av tilhørighet og vår måte å ta vare på oss selv og andre.

Månen er ved nymåne på en måte blitt oppslukt av Solen, som jo er selve livskraften som gjør at vi alltid kan vokse mot de beste utgavene av oss selv, og alltid strekke oss mot det som er lyst og sant. I denne enheten mellom Sol og Måne kan det være utfordrende å skille følelsene ut og sette navn på dem; det er som om de er så nær vår egen kjerne at de går i ett med hvem vi er.

Så: når følelser og omsorg gjennom Månen på denne måten er ett med Solens lys, så gir det oss ved hver eneste nymåne en rik anledning til sette ut bevisste intensjoner om vår vei videre: en vei der livsenergi og følelser/behov er èn enhet.

For noen av oss kan følelsene virke uhåndterlige når vi ikke kan se dem klart, slik vi ikke kan se Månen for vårt fysiske øye disse dagene. Da kan nymånen også være en invitasjon til å gå dypere i oss selv; liksom bakenfor våre mest iøynefallende følelser og behov.

 

Så et frø

Unn deg litt stille tid med deg selv rundt denne nymånen. Kjenn etter hva som beveger seg dypest inne i deg akkurat nå. Kjenn at dette er noe som er forenet med det sanneste i deg selv, og så noen frø og intensjoner om hva du ønsker å la vokse frem av denne enheten mellom dine behov og dine bestrebelser på å strekke deg mot Solens lys.

Kanskje du til og med vil så et frø i jorden for å symbolisere det du ønsker skal spire frem?

Sol og Måne står i Tyrens tegn. Gode stikkord for refleksjon i Tyrens tegn kan være: Trygghet, personlige verdier og indre lys.

 

Hva annet skjer på himmelen?

Denne nymånen er ekstra potent, fordi det er ikke bare Månen som er visket ut som et synlig objekt på himmelen akkurat nå. Både Merkur og Venus er også så nær solen at de er usynlige for oss. Merkur representerer våre tankemåter og kommunikasjonsformer; Venus våre personlige verdier og måten vi relaterer oss til hverandre på.

Dette understreker to ting:

  1. Behovet for å gå dypt inn i oss selv for å finne våre verdier (Venus), våre tankemåter (Merkur) og våre følelser og behov (Månen)
  2. Det store potensiale som ligger i å føre sammen til en enhet våre verdier (Venus), tankemåter (Merkur) og følelser (Månen) med selve livskraften og retningen vi har i livet (Solen).

 

Vi er inne i en periode med store endringer. Mange føler det direkte på kroppen. Mai måned er i år en tid for refleksjon

Dette henger både sammen med det som er beskrevet her rundt denne nymånens kvaliteter. Og det henger også sammen med at hele 5 planeter i skrivende stund er i såkalt retrograd bevegelse: De beveger seg bakover i sine baner, sett fra Jorden. Dette understreker igjen behovet for og trangen til å gå inn i oss selv og reflektere og rydde plass til det nye som skal komme. Det blir en travel tid etter hvert som den ene planeten etter den andre igjen beveger seg fremover i sine baner, og vi igjen blir mer utadrettet i vår energi. Fundamentet for dette legger vi nå.

Invitasjon er å vende blikket inn. Rydde opp. Gjøre klart.

Og å så noen fokuserte intensjoner ved denne nymånen.

 

Sitte stille.

Ikke gjøre noe.

Våren kommer.

Gresset vokser av seg selv.

Gammelt, kinesisk visdomsord

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Nymåne i Tyrens tegn 6.mai: Trygghet og personlige verdier,- og indre lys.