I år får vi oppleve to fullmåner i Tvillingens tegn; en 21.mai og en 20.juni.

Med dette ekstra fokuset utfordres vi til å forholde oss litt tettere enn vanlig til det Tvillingenes tegn representerer i oss:

170px-RoodborstjeHvordan bruker og møter vi ord og tanker og meninger, både i møte med oss selv og i møte vår omverden?

 

Merkur og kommunikasjonens tveeggede sverd.

Merkur er interessant i denne sammenhengen: Planeten som i astrologien er forbundet med Tvillingenes tegn og med vår evne til å kommunisere og gjøre oss forstått, og i det hele tatt til å være en del av den travle verden der det utveksles kunnskap og informasjon på alle nivå.

Som alt annet har også kommunikasjon flere sider ved seg:

På den ene siden er den helt avgjørende for å forstå og beherske livet og sammenhengen vi står i; både den kommunikasjonen vi har innover med oss selv og den vi har med verden rundt oss.

På den andre siden kan vi alle oppleve å innimellom nærmest bli revet vekk fra oss selv; både av egne tanker og av all den flyktige kommunikasjonen som finnes både der ute og i oss selv.

 

Som noen kanskje har fått med seg, så passerte Merkur rett foran Solen den 9. mai i år, og med spesialutstyr gikk det an å følge den som en
mørk flekk i det den krysset over.

Dette er en relativt sjelden hendelse; forrige gang det skjedde var i 2006.

 

Solen er selve livskilden for det livet vi kjenner.

Når Merkur passerer over Solen og for en stund på en måte blir ett med denne livskilden, så er dette nærpassage_mercure_0mest en invitasjon for oss til å integrere de ulike kommunikasjonsformene i vårt eget, innerste vesen.   De to fullmånene i Tvillingenes tegn gjentar denne invitasjonen, med et fokus på i hvilken grad det vi kommuniserer faktisk springer ut fra vår egen kilde.

 

Et mantra for måneden som kommer kan være:

Mine ord og tanker forankres dypt i meg selv og jeg står derfor stadig stødigere i forhold til alt jeg møter i meg selv og rundt meg selv.

 

Mars og innfallsvinkel til refleksjon over ord og tanker.

Samtidig er også Mars helt sentral ved denne interessante fullmånen. Det er flere ting som gjør Mars ekstra tydelig for oss nå:

  • Den står nesten så nær Jorden den kan komme i sin bane
  • Den er midt i sin retrograde bevegelse, som betyr at den vanligvis utadrettede
    energien til Mars liksom slipper ut litt i rykk og napp, og gjerne med mye følelser og stort trykk når den først slipper ut
  • Astronomien er sånn at alltid når Mars er midt i denne retrograde bevegelsen, vil den også stå rett overfor Solen, slik Månen står rett overfor Solen ved fullmåne. Denne gangen sammenfaller altså Mars retrograde klimaks med fullmånen.

    earth-mars-tilt_br
    Jorden mellom Solen og Mars ved fullmånen 21.mai. Sett fra Jorden vil Månen da befinne seg i samme posisjon som Mars.

 

Vi vet at fullmåner har en tendens til å forstørre følelser og gjøre dem tydeligere for oss. Bli ikke overrasket om du nå møter følelser som uro, irritasjon og sinne: Kvaliteter som alle knyttes til de utfordrende sidene ved Mars. Om du ikke selv kjenner på dette, kan du godt komme til å oppleve mennesker rundt deg, eller tilogmed verdensbegivenheter, som signaliserer slike følelser nå. Ord kan også brukes som våpen, noe vi kan få anledning til å reflektere over når retrograde Mars faller sammen med fulmmånen i Tvillingenes tegn.

 

Kanskje går det an å bruke disse litt urolige tendensene som et redskap nettopp til å gå inn i oss selv og reflektere over hvordan meninger, tanker og ord er forankret i hvem vi er?

 

Venus og forståelse

Dette bringer oss videre til en av de neste, store begivenhetene på stjernehimmelen, som på underlig vis også henger sammen med denne fullmånen: Nemlig Venus.

Akkurat nå kan vi ikke se Venus, fordi den er så nær Solen at den blendes for oss. Om to uker, nøyaktig ved nymånen i Tvillingens tegn 5.juni, vil Venus være rett bak Solen. Videre vil den i løpet av sommeren langsomt bli synlig for oss som en aftenstjerne, og vil stå som en diamant på himmelen når kveldene igjen blir mørkere sent på sommeren.

 

Det er en dyp forbindelse mellom Tvillingenes tegn og Venus. For når vi behersker kommunikasjonen med alle dens utfordringer i Tvillingenes tegn, da vil det være Venus som går over til å være den dypere herskeren i dette tegnet: Da skaper vår kommunikasjon forståelse, og vi klarer å være forankret i oss selv og i våre egne verdier i all type utveksling.

Venus er prinsippet som forener; både ut mot andre mennesker og inn mot egne verdier.

 

På samme måte som Merkur integreres i Solen når den passerer over den, så skjer noe av det samme når Venus går bak Solen. På en måte representerer dette møtet noe som går enda dypere, fordi Venus virkelig er helt skjult for oss når den er på baksiden av Solen.

Venus sin evne til å forene og forbinde forankres på et dypt og underbevisst nivå i vår psyke.

 

Det går altså en gylden tråd gjennom de to fullmånene i Tvillingens tegn.

2016 gir oss altså et ekstra fokus på våre kommunikasjonsformer, gjennom at vi har to fullmåner i Tvillingenes tegn, rett etter at Merkur har gjort sin ganske sjeldne passering og integrering med livskilden i vårt solsystem

Ved  fullmånen 21.mai gir Mars oss den ekstra kraften og potensielle uroen/irritasjonen i oss eller rundt oss, som kan brukes som en åpning til å gå inn og reflektere over vår egen måte å kommunisere på.

Etter hvert som effektene av dette synker inn i oss de to neste ukene, vil nymånen i Tvillingenes tegn om to uker være nøyaktig sammenfallende med at Venus er fullstendig “oppslukt” av Solen.

Nymånen markerer alltid en ny start, og ved denne nymånen i Tvillingenes tegn, med Venus rett på nymånen, markeres det en ny start for utveksling og kommunikasjon som er mer integrert med det som kan forene, gjennom Venus. Lærdommen da vil gjelde ord, tanker og handlinger som forener og skaper forståelse fremfor splitter og skaper splid.

Og det som starter ved denne nymånen tar oss altså frem til nok en fullmåne i Tvillingenes tegn 20.juni, der vi igjen får anledning til å reflektere over hele prosessen som er beskrevet her.

 

God fullmåne!

Og god vandring gjennom Tvillingenes tegn!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Mine ord og tanker forankres dypt i meg selv.