I natt gikk Solen inn i Krepsens tegn, og her på den nordlige halvkule kan vi feire årets lyseste dag. I Krepsens tegn er overskriftene trygghet og forståelse av følelser, og utfordringen vår er å skape en trygghet i oss selv som kan beskytte  alt som har utfoldet seg de tre siste månedene.IMG_0197 Naturen står i full blomst rundt oss, og det er en modning og integrering som står foran oss i de tre måneden som nå kommer.

 

De fire ”vendepunktene” i Solens årlig bane er midtsommer, midtvinter, vårjevndøgn og høstjevndøgn. I går falt fullmånen ganske nøyaktig sammen med midtsommerpunktet i Solens bane. Det gir en ekstra intensitet og betydning til fullmåneperioden vi er inne i, og gjør oss særlig åpne for følelsene i denne nye fasen som starter ved midtsommer og inngangen til Krepsens tegn.

 

Tilbakeblikk

21.mai var det fullmåne helt i starten av Solens gang gjennom Tvillingene.

9. juni kom nymånen med ny start og nye perspektiv.

20. juni var det igjen fullmåne; denne gang på siste grad i Tvillingene.

Det kan være vel verdt å reflektere litt over prosessen vi har vært gjennom mellom disse datoene, og betrakte hvilken forståelse det er som har modnet i oss og hva som er blitt tydelig for oss nå.

Informasjon, tankesett, kommunikasjon, bevegelse og endringer er alt store tema i Tvillingene. En sentral problemstilling har vært: Hvordan forholder jeg meg til alt som utveksles av tanker og ord?

Er jeg med i en strøm av tanker og meninger som kan tendere til støyende informasjon både om meg selv og andre, eller er jeg i stand til å vurdere situasjoner med en mer forenende holdning fra hjertet?

Erkjennelsen i Tvillingenes tegn er av at vi er med på å skape vår virkelighet med tanker og ord, og derfor er det så viktig at vi tar oss tid til å forankre disse i vår egen sannhet, før vi slipper dem ut som medskapere av vår felles virkelighet.

Hva livet møter oss med av utfordringer er ofte langt utenfor vår kontroll. Måten vi møter utfordringene på er det som definerer våre liv.

 

Hva preger ditt tankesett? Frykt, splid og uro? Eller en intensjon om forståelse og forening?

 

Mars; uroen og voldsomheten.

Mars er den planeten som har pisket oss rundt denne måneden på sitt urolige vis, og det har gjennom den potensielle voldsomheten til Mars kunnet bli tydeligere for oss hva våre tanker og ord er skapere av. Den har laget forstyrrelser i oss som har dradd oss ut av vår behagelige komfortsone. Om vi ikke har opplevd uroen og ubehaget direkte i egne liv, så har vi sett den i det som skjer med mennesker rundt oss.Image 21.06.2016 at 19.37

Fortsatt beveger Mars seg bakover i Skorpionens tegn, og fortsatt er det skyggene dypt i vår egen psyke vi blir utfordret til å forholde oss til. De vi vanligvis ikke orker å se på:

 

 • Hvordan preger frykt mine tanker og dermed min måte å skape på?
 • Beholder jeg kontakten med mine egne verdier i dialog med andre?
 • Har jeg en tendens til å kontrollere og manipulere andre mennesker?
 • Hvordan forholder jeg meg til forgjengeligheten i tilværelsen?

Dette er spørsmål som alle kan bære i seg mye følelser og kanskje også ubehag. Det kreves av oss nå at vi møter ubehaget fra et sted i oss selv som kan holde en stillhet og åpenhet bakenfor alle sterke følelser.

Om vi ikke møter disse sidene av oss selv åpent og ærlig, så risikerer vi at de blir som løse kanoner i livene våre, slik vi har sett så mange eksempler på de siste ukene. Frykt som ikke blir møtt med en form for forståelse kan bli til fortvilelse og raseri, og i verste fall resultere i grusomme handlinger som skaper mer frykt og utrygghet.

Mars på sitt mest intense.

Mars står nå på det dypeste punktet i sin retrograde bevegelse i Skorpionens tegn, og har på sett og vis skåret seg så langt inn i vår felles bevissthet som mulig. I slutten av juni vil den langsomt begynne å bevege seg fremover i banen sin igjen (sett fra Jorden), og det vil være 2 år til neste gang den gjør sin retrograde bevegelse.

Neste gang det skjer, sommeren 2018, vil være i Vannmannens tegn. Da vil det være vår kapasitet til å skape  et godt samfunn (Vannmannen) som står i sentrum.

Alt arbeid vi gjør med egne skygger (Skorpionen) nå vil bære frukter da.

Det er ofte slik at intensiteten til en planet oppleves og vises tydeligst i det den skal til å skifte retning.

Kanskje kan vi se på dette som en enestående anledning til , i disse siste dagene av juni, å møte det vi frykter? Eller til å møte de sidene av oss selv som vi helst ikke ønsker å se nærmere på? Mars gir oss også motet og kraften til å stå i og tåle dette møtet.

 

Venus og det som forener.

På den andre siden har også Venus vært sterkt fremtredende i samme periode i mai/juni.

Gjennom Venus lærer vi betydningen av å gå inn i oss selv og å forankre tanker og ord i egne verdier; de som ligger bakenfor frykt og alt fokus på ulikhetene mellom oss.

Venus viser oss vei til den åpenheten som gir styrke til å stå i og tåle ulikhetene mellom oss, selv om disse kan virke både skremmende og uforståelig.

Venus kjenner det stille stedet som ligger enda dypere enn uro og frykt. Det stedet som gjør det mulig å romme motsetningene i oss selv, og dermed også motsetningene mellom oss.

Kraften i Mars bli fort mer synlig enn Venus sine egenskaper, men begge planetene har vært sterkt fremme den siste måneden. Kanskje kan det være verdt å stoppe opp litt og reflektere over Venus i tilbakeblikket på måneden som har gått?

Hvilke rolle har vi latt Venus spille?

Når uroen fra Mars påvirker oss kan vi enten velge å følge den veien som forsterker frykt og indre og ytre splittelse, eller vi kan våge å stå stille i stormens øye med Venus og hente frem det som forener og skaper forståelse.

 

Det bevegelige kors.

Forandring og bevegelighet er noen av Tvillingenes kjennetegn. Samtidig handler den foranderligheten vi enten har opplevd eller vært vitne til den siste måneden om mye mer enn bare Tvillingene.

En måte å gruppere de 12 stjernetegnene på er som følger:

 1. De tegnene som har en igangsettende kvalitet; tegn der vi mer eller mindre bevisst sår nye ideer og setter i gang nye prosesser. De fire tegnene i denne gruppen er : Vær, Kreps, Vekt og Steinbukk
 2. De tegnene som har en fast kvalitet; tegn som handler om å opprettholde de strukturene som finnes. De fire tegnene i denne gruppen er: Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann.
 3. De tegnene som har en bevegelig kvalitet; tegn som handler om å være i en prosess og om overgang til nye former. De fire tegnene i denne gruppen er Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk.

De fire bevegelige tegnene har vært helt spesielt sterkt fremtredende den siste tiden. I astrologisk terminologi vil vi si at det bevegelige korset er aktivert .

 

 1. Både Merkur, Venus og Solen har beveget seg gjennom Tvillingene den siste måneden og understreket for oss betydningen av alt som er beskrevet her: betydningen av ord og tanker i møte med det som skjer. Merkur er ”hjemme” i sitt eget tegn i Tvillingene, og blir derfor ekstra sterk.
 • Muligheten vår i Tvillingene er å bli oppmerksom på kraften i våre egen mentalitet.
 • Utfordringen er en mental slitasje og opplevelse av meningsløshet og retningsløshet.
 1. På motsatt side står Saturn i Skytten, med sitt krav til mening og retning.
 • Muligheten vår med Saturn i Skytten er realistiske og gjennomprøvde strukturer som nettopp gir tro og mening og rom for alle syn.
 • Utfordringen er beinhard fanatisme som utelukker all Tvillingens kunnskap om kommunikasjon.
 1. Neptun er også hjemme i sitt eget tegn i Fiskene, og gir en enorm følsomhet til alt som skjer oss nå.
 • Muligheten med Neptun i Fiskene er vår opplevelse av enhet og helhet med hverandre, og også en opplevelse av enhet med en form for livskilde.
 • Utfordringen er at strukturene i livet kan synes helt utvisket for oss, eller at følsomheten blir så stor at vi opplever å ”miste” oss selv.
 1. På motsatt side av Neptun stå Jupiter i Jomfruens tegn, og gir et fokus på detaljer, arbeid og helse.
 • Muligheten med Jupiter i Jomfruen er at vi kan få en mer jordnær forståelse av prosessene vi står i, og at vi kan oppleve tro og optimisme i forhold til det å skape en hverdag der vi kan bidra på en måte som tjener både oss selv og andre.
 • Utfordringen er at vi kan føle oss overveldet av endringer nettopp i vår praktiske hverdag.

Image 21.06.2016 at 19.03

Ingen av disse fire tegnene kan for tiden ses isolert, ettersom de alle påvirker hverandre så intenst. De som har planeter midt i ett eller flere av tegnene på det bevegelige kors, er de som nå vil være mest direkte påvirket av den bevegelige energien.

 

Dette er en tid der det kan være lett å oppleve fullstendig mangel på kontroll.

Samtidig er det en tid der visdommen fra Tvillingenes tegn vises med all tydelighet:

Livet skapes i vårt møte med det som skjer. Hvordan dette møtet blir er noe vi selv definerer mange, mange ganger hver eneste dag.

 

Fullmånen i Skytten

Ved gårsdagens fullmåne i Skytten (når Solen står i Tvillingene vil fullmånen stå rett overfor, i Skytten) med Solen rett ved punktet for midtsommer, så står vi vid-åpne for alt som står beskrevet her.

Vår deltakelse spiller en rolle og er uendelig viktig nå.

Kanskje ikke på barrikadene, der mye av støyen og forvirringen både blir produsert og tydeliggjort.

Men som bevisste medskapere.

Som mennesker som våger å stå stille og åpne opp for det som forener.

Som våger og som tåler å møte eget ubehag med den samme stillheten.

Og som er bevisste tankene og ordets kraft.

 

Godt sommersolverv!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Midtsommer og fullmåne