Et ønske om Balanse.

Så møtes altså de to store lysene på himmelen- Månen og Solen- i dag i Vektens tegn.

Vi ønsker Fred. Vi ønsker Balanse og Harmoni, og å kjenne at relasjonene våre består av gjensidig respekt og likeverd. Vi ønsker å kjenne at vi tiltrekker oss mennesker og situasjoner på grunnlag av våre mest sanne verdier, og at vi på den måten finner balanse ikke på grunn av kompromisser men fordi det vi møter i verden speiler vår indre virkelighet.

 

Venus gir en letthet og klarhet.

Venus er tett knyttet til Vektens tegn og den står også selv i Vekten akkurat nå. Så temaene forbundet med dette tegnet presenterer seg for oss med en form for tydelighet og innimellom også med en letthet i disse oktoberdagene.

Kanskje erfarer vi klarere en ellers nå hva det er vi tiltrekker oss?

Erfarer kvaliteten av relasjonene våre, og balansen (eller fravær av balanse) i møtet mellom oss selv og andre?

 

Plutselighet og nye rom som åpnes opp.

Samtidig som det kan være en form for letthet i disse erfaringene er det som om vi også aner et stort dyp i oss selv som er i ferd med å åpnes opp.

Og ikke minst: dagene rundt nymånen har med seg en følelse av at ingenting er forutsigbart akkurat nå. Planer endres, og kanskje helt nye innsikter kommer til oss.

Livet kan utfolde seg med en form for plutselighet disse dagene.

 

Virkelige møter som gjør at nye prosesser settes i gang.

Vi mennesker er i en evig prosess, der hvert øyeblikk byr på nye åpenbaringer og nye erkjennelser.

Når Månen og Solen møtes helt i slutten av Vektens tegn , slik de gjør i dag, er det balanse det handler om. Når et balansert møte finner sted i hjertet, og vi er oppmerksomme på at det skjer, så vil dette røre noe i oss som gjør at nye prosesser settes i gang og at vi virvles mot nye dyp og nye nivå av innsikt om hva det betyr å være menneske.

Hva det betyr å være meg.

Hva mitt bidrag er.

Og igjen og igjen og igjen bringes vi tilbake til nye øyeblikk der vi erfarer forbindelsen mellom hverandre, og erfarer den sannheten at verden rundt meg speiler det som er i meg, og at det som er i meg reflekterer den verden som er rundt meg.

Det tegnet som følger etter Vekten er Skorpionen. I Vekten skjer møtene vi har med hverandre. I Skorpionen går vi inn i det store, ukjente som disse møtene i neste omgang åpner opp for.

 

Hengi oss til det ukjente.

Etter at Solen og Månen har hatt sitt møte i kveld, går Månen i løpet av natten inn i Skorpionens tegn.

Både Jupiter og Merkur står allerede der og venter, og om noen dager følger Solen etter.

Vi skal dermed ganske snart ut på dypt vann i Skorpionen og finne ut hva som er tilstede for oss nå, lengst nede i våre emosjoner.

Ofte kan dette være en tanke som skremmer oss. I det store havet, eller store underbevisste, finnes der så mye vi ikke kjenner. Og det ukjente er noe vi mennesker automatisk kan føle redsel for, det ligger i vår natur.

Men husk at livet oppsto i og opprettholdes av havet. Enten vi kjenner det som befinner seg i dypet eller ikke. Ved å hengi oss til det, uten motstand, så kan vi kanskje tenke oss at vi hengir oss til det som opprettholder oss?

At det som ikke lenger tjener livet kan skylles vekk og at nytt, friskt vann får strømme til?

Kanskje trenger vi ikke alltid å forstå og kjenne det ukjente?

Kanskje kan vi tillate oss selv å svømme inn i det med tillit for det som vil møte oss der?

 

En nymåne for undring.

Venus vil enda i flere uker forbli i Vektens tegn. Så mens Sol, Jupiter og Merkur frakter oss inn i Skorpionenes dyp i tiden som kommer, står Venus igjen og minner oss på den indre klarheten og mentale balansen som finnes i dette forunderlige og magiske møtepunktet mellom deg og meg, og mellom min indre verden og den verden som møte meg gjennom mine sanser.

Hvordan erfarer jeg dette møtet?

Hvordan er det overhodet mulig å erfare det?

Hvordan kan jeg faktisk registrere og legge merke til kontakten med et annet menneske?

Hvordan kan jeg faktisk og fysisk erfare mitt møte med verden rundt meg?

 

Dette er en nydelig nymåne for å gå inn i disse undrende spørsmålene.

Undre deg.

Reflekter.

Og gjør det som hjelper deg til å finne balanse i kveld når nymånen er helt presis (kl 21.12). Gå ut i naturen, mediter, hent frem noen øvelser som støtter deg, sitt ned med en kopp te eller treff en venn.

Dyrk balansen i kveld og kjenn at du kan forankre deg i den. Så du husker, når bølgene går høye igjen, at du alltid kan gå tilbake til stillheten i deg selv og finne støtte der.

 

Jupiter har akkurat gått inn i Skorpionenes tegn, og kommer i et helt år fremover til å sette søkelyset nettopp på hva som rører seg mellom oss på et dypt plan. Det blir en reise som gir nye erfaringer og erkjennelser om hva som finnes lengst inne i oss alle sammen.

Innsiktene som kommer til oss rundt nymånen i dag er skatter vi tar med oss på denne reisen.

 

God nymåne!

 

 

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Kontaktpunktet mellom deg og meg……