Vi rives åpne.

Den første av årets to solformørkelser er nå rett rundt hjørnet.
Solformørkelser kan skje kun ved nymåne, og effekten på Jorden er som en voldsomt forsterket nymåne.
Nymåner handler om å så nye frø, nye intensjoner. Og om å gi slipp på det du må gi slipp på for at det nye kan vokse frem.
Under solformørkelser blokkerer Månen innstrålingen fra Solen til Jorden for en ganske kort stund. Symbolsk sett er dette viktige hendelser i vår utvikling. Vi er for et øyeblikk blokkert for den mest i øyenfallende kilden for liv. Og vi kan komme direkte i kontakt med det forunderlige spørsmålet: Hva er kilden bak den synlige kilden for alt liv? Finnes der en ”Sol” bakenfor Solen i meg selv og i hele tilværelsen? Hva er min egen kilde til liv når den fysiske livskilden for et øyeblikk er tildekket?
Dette er spørsmål som er så store at vi ikke kommer ut av dem med konkrete svar. Men mer med anelser om noe, og undring. En fornemmelse kanskje av noe som faktisk er grunnleggende i livene våre, men som samtidig ikke lar seg gripe av våre ord og logiske forklaringsmodeller.
På denne underlige måten river solformørkelsene litt i oss, lager små sprekker i oss som nettopp gjør at noe nytt får komme til.

Denne konkrete solformørkelsen finner sted i Fiskenes tegn som markere den delen av oss selv og av våre liv der vi allerede i utgangspunktet må gi slipp på våre mest rasjonelle forklaringsmodeller. Fiskene vil ha oss til å se bakenfor , til å se enheten og helheten i tilværelsen.
Om vi prøver å putte det vi står i nå inn i våre vante forklaringsmodeller, så vil det sannsynligvis rive og slite godt i oss en stund fremover. Det beste tipset er å rett og slett bare åpne opp for det som utfolder seg, gi slipp på ditt behov for å kontrollere med logikk akkurat nå.
Gevinsten kan, forunderlig nok, være at du nettopp ender opp med en ny og svært praktisk og jordnær forståelse av det du går gjennom for tiden.

Måneknuter gir oss innsikt i retningen i livet.

Det er viktig å forstå måneknutene for å forstå hvordan sol- og måneformørkelser virker på oss. Måneknutene er de to punktene på himmelen som markerer krysningspunktene mellom Solen og Månens baner. Solen symboliserer veien vår i livet og markerer hvor vi hele tiden skal vokse i styrke og utstråling. Månen er mottakeligheten vår, og viser også til vår fortid og det vi vokser ut fra. Solen og Månen markerer dermed i bunn og grunn all fortid og all fremtid, og det er nettopp dette måneknutene bærer i seg: krysningspunkt mellom all fortid og all fremtid.
Måneknutene betraktes i astrologien derfor også som karmiske punkt, der både fortid og fremtid strekker seg langt utover dette ene livet vi lever nå.

Den sørlige måneknuten i vårt eget horoskop markerer det vi kommer fra, det vi egentlig allerede er ferdige med og som vi ikke trenger å utvikle lenger for vår videre vekst. Den markerer et punkt som vi samtidig stadig trekkes tilbake til, fordi det kjennes trygt og kjent. Men vi vet allikevel at vi skal videre derfra, og inn i det ”nye landet” som den nordlige måneknuten representerer.
Når vi forstår den sørlige og nordlige måneknuten i våre egne horoskop, så forstår vi faktisk også hele retningen og utviklingen i dette livet.

Siste innpust av alle følelser som ble aktivert fra vår 2015 og frem til nå.

Siden november 2015 har den sørlige måneknuten vært i Fiskenes tegn, og den nordlige måneknutene har vært i Jomfruens tegn. Siden formørkelser kun kan skje like i nærheten av måneknutene, har også sol- og måneformørkelsene i denne perioden skjedd i Fiskenes og Jomfruens tegn (unntakene er formørkelsene i overgangsfasen mellom to tegn, slik som måneformørkelsen for to uker siden som skjedde i Løvens tegn. Dette fordi måneknutene ganske snart skifter over til Løve/Vannmann).
Dette betyr at temaene i Fisk og Jomfru har vært sentrale for utviklingen for hele verden siden november 2015.

Solformørkelsen 26. februar blir den siste i Fiskene tegn i denne perioden, og det vil gå 19 år før vi igjen får en formørkelse rundt fisketemaene (19 år er den tiden måneknutene tar på å bevege seg gjennom alle stjernetegnene).
Derfor er denne solformørkelsen eksepsjonelt viktig!
Den markerer en avslutning på alt som har beveget seg siden høsten 2015.

I tillegg til Sørlige måneknute, har Neptun hele denne perioden også stått i Fiskenes tegn. Neptun er ”hjemme” her, og forsterker og belyser alle Fiskenes tema.
Som om det ikke er nok har også Khiron i samme periode vært i Fiskene. Khiron er den store helbrederen, men den markerer også livssmerten vår. Den vi alle har. Såret som ikke gror.
Så altså tre sterke elementer på samme tid i Fiskenes tegn:
1- Neptun, som mer enn noe annet forsterker Fiskenes tema (Neptun er i Fiskene fra 2012-2025).
2- Khiron, som viser oss det som er smertefullt for oss i Fiskene, slik at vi kan forholde oss til denne smerten og dermed starte å helbrede den (Khiron er i Fiskene fra 2011-2019).
3- Sørlige måneknute gjennom Fiskenes tegn, som på et kollektivt nivå tvinger oss til å se på skyggesidene av Fiskene slik at vi kan gi slipp på det som ikke lenger gagner oss i dette tegnet.

Oppsummert handler dette om det smertefulle (Khiron) ved å se at vi polariseres fremfor å finne enheten som mennesker. Fiskene er symbolisert med to Fisker; Den ene svømmer opp og ut, den andre svømmer ned og inn. Dette ender opp som svart og hvitt og motsetninger så lenge vi ikke klarer å finne en større sannhet som rommer begge fiskene i én forståelse. Og temaet forsterkes altså med Neptuns tilstedeværelse, samtidig som Neptun også nettopp gir oss innsikt i denne større forståelsen som kan romme motsetninger. Og det siste halvannet året har vi altså fått den store gaven å få denne polariseringen gjort ekstremt tydelig for oss, med den sørlige noden gjennom Fiskene så vi kan se hva vi må gi slipp på for å finne frem til en mer hensiktsmessig forståelse av den verden vi alle lever sammen i.

I mars 2016 var det et nøyakig treff mellom Khiron og sørlige måneknute, i november 2016 et nøyaktig treff mellom Neptun og sørlige måneknute. Ved solformørkelsen nå er det som et siste innpust av alle følelsene som ble aktivert fra mars 2016 og frem til nå.
Det er 985 år til neste gang Neptun, Khiron og sørlige måneknute samtidig står i Fiskenes tegn. Så la oss ta åpent imot denne solformørkelsen, og la oss lytte varsomt til hva den har å fortelle oss.

Hva har vi lært av den sørlige måneknuten i Fiskenes tegn?

Dette er et spørsmål vi alle kan ha nytte av å spørre oss ved denne siste kraftutblåsningen rundt solformørkelsen. Som alltid vil det være de som har planeter i Fiskenes som har kjent betydningen av den sørlige måneknuten aller tydeligst. Gå til en Fisk du kjenner og spør hvilke gamle forklaringsmodeller for sitt liv vedkommende har måttet gi slipp på det siste halvannet året! Det vil også gjøre deg selv klokere når det gjelder temaene vi snakker om her.

Hva skal vi gi slipp på?

Siden temaene i Fiskenes tegn ofte tar oss bakenfor faktiske hendelser, er dette et tegn der vi kan oppleve forvirring. Fokuset er ikke lenger de faktiske hendelsene, og begreper som sannhet og løgn mister tilsynelatende sin betydning. Fiskenes tema kan også rett frem gi oss et ønske om å flykte vekk fra de ytre realitetene fordi de ikke synes å gi noen mening for oss. Det er derfor også i området for Fiskenes tegn at vi kjenner dragningen mot å bedøve den fysiske virkeligheten gjennom alle former for flukt.
På samme måte som ytre fenomener kan virke både uvesentlige og uvirkelige, kan Fiskenes fokus på enhet og helhet gjøre at grenser mellom ”deg” og ”meg” blir utydelige. Dette kan gjøre oss grenseoverskridende. Det kan gjøre det vanskelig å vite hva som er ”mitt” og hva som er ”ditt”. I relasjoner kan dette føre til at vi enten går inn og gjør oss selv til ofre ved å ta på oss alle den andres problemer og gjøre dem til våre egne, eller vi kan velge den andre ytterligheten der vi ser oss selv som ”frelseren” for den andre og tenker at den andre ikke kan klare seg uten vår tilstedeværelse.

Så altså uklare forestillinger om løgn og sannhet, uhensiktsmessige fluktmekanismer (vi kan alle trenge en pause fra ”virkeligheten” av og til, men i fiskenes tegn er det ikke lett å vite når det er nok), samt grenseoverskridelser og tendenser til å gjøre oss selv til enten offer eller frelser er alle tema som vi blir bedt om å gi slipp på i fiskenes tegn.

Men hvordan?

Det er alltid lett å si hva som er feil og hva som bør forandres. Kunsten er å finne ut hvordan! Og her er astrologien igjen velsignet konkret.
Når noe ikke fungerer, vil det alltid være på grunn av en mangel på balanse. Balanse i astrologien finner vi ved å gå til det motsatte tegnet av der vi konstaterer ubalansen.
Det motsatte tegnet av Fiskene er Jomfruens tegn. Det er også der den nordlige måneknuten er nå, og dermed dit vi skal strekke oss ved solformørkelse i Fiskene.
Når vi finner balansen mellom Fiskene og Jomfruen så vil vi samtidig automatisk gi slipp på det som er ”utgått på dato” i Fiskenes tegn, og dermed sitte igjen med en renere forståelse av hvordan Fiskene kan tjene det livet vi er med på å skape.

Balansere Fisk og Jomfru.

Bruker vi hodets logikk i fiskenes tegn, så blir resultatet fort svart eller hvitt.

Men bruker vi hjertets logikk så blir vi i stand til å forene det som ellers virker umulig å forene.
Hjertets logikk i fiskenes tegn forteller oss at vi faktisk er ett. Dette er Fiskenes dypeste visdom.

Fremdeles er dette et stort begrep, men når vi balanserer denne universelle medfølelsen i Fiskene med Jomfruens tegn, ja- da har vi faktisk en oppskrift på hvordan vi skal få det til!
For det Jomfruen lærer oss er nøkternhet.
Og jordnærhet.
Og evnen til å fokusere på en detalj av gangen.
Jomfruen legger praktisk til rette for at Sjelens Lys skal bli synlig i hver og en av oss. Og den gjør dette uten store fakter og svulstige ord.
Jomfruen er på mage måter tjener for dette lyset som vil inn i en praktisk virkelighet, og ikke bare eksistere som en vag idé et sted der ute.
Derfor finpusser Jomfruen alt den kommer over, derfor må den minste detalj på plass. Så forståelsens klarhet kan lyse opp.

Med et brak!

Denne avsluttende solformørkelsen i Fiskene kommer ikke til å gå stille for seg. Det er som om Universet bruker det som finnes av ammunisjon for å få poenget gjennom til oss.

Det igangsettende korset er igjen fullt aktivert, slik det er beskrevet her.
I dagene som har bygget opp mot formørkelsen, har Mars i Væren først aktivert energien til Pluto i Steinbukken med en nøyaktig 90 graders vinkel. I løpet av de 16 årene Pluto nå er i Steinbukken (2008-2022) vil den langsomt og sikkert gjøre grunnleggende endringer i selve strukturene vi bygger samfunnet vårt på! Ca en gang hvert annet år i denne 16-års perioden kommer Mars innom og gir Pluto et ekstra dytt i den retningen, slik den gjorde det i uken vi nå har bak oss.
Når solformørkelsen er på sitt sterkeste 26. februar, vil Mars og Uranus stå nøyaktig sammen. Deres agenda sammen er ikke noe mindre enn revolusjon, nye ideer og nytt initiativ. Mars vil aldri være redd for å tvinge poengene sine gjennom, med alle tilgjengelige midler.
Mars /Uranus vil stå i et utfordrende aspekt til nymånen.

Jupiter står også direkte overfor Mars/Uranus, og vil som alltid forstørre alt den er i kontakt med. Jupiter går riktignok retrograd for tiden, noe som gir litt mer ettertanke. Dens bidrag er refleksjoner rundt måten vi forholder oss til hverandre på, helt fra de mest personlige relasjoner til relasjoner på det storpolitiske plan (Jupiter er for tiden i Vektens tegn, tegnet for relasjoner og for politikk).

NASA lanserte funnet av et nytt solsystem med tre jordlignende planeter den dagen Mars sto aller tettest på Pluto, for noen ganske få dager siden.  Når det bygger opp mot en formørkelse i grensesprengende Fiskene, der revolusjonære og nyskapende Uranus i Værens tegn er sterkt involvert, da oppdages det altså et nytt solsystem.
Vi er klare, skritt for skritt, for å åpne opp for en ny form for bevissthet.
En som tar inn helt nye dimensjoner ved virkeligheten.
Gjennom halvannet år med den sørlige månenoden i fiskenes tegn er vi blitt oppfordret til å slutte å se på oss selv som ofre for noe som helst.
Vi er aktive medskapere. Og vi er hele tiden på vei mot en ny virkelighetsforståelse der fundamentet er en praktisk og jordnær forståelse av universell medfølelse og kjærlighet for oss selv og andre.

Vi kan spore effektene av en solformørkelse i lang tid etter at den faktisk finner sted.
Hvilke effekter vi får avhenger av hvilken bevissthet vi åpner opp for nå.
Tenk praktisk. Tenk nøkternt Og sett opp noen ganske jordnære intensjoner om hvordan du alltid i større grad kan tjene helheten ved å bringe inn din sannhet, din indre Sol.

God nymåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Hva har vi lært?