Alle nymåner markerer en ny start. Ikke så dramatisk alltid, for dette er jo noe som skjer en gang hver fjerde uke. Denne gangen markerer nymånen allikevel et stort skifte som det er vel verdt å være oppmerksom på.

Prosessen vi står i er ganske tydelig sett med astrologiske briller. Den handler om  emosjonell innsikt som vi har tilegnet oss gjennom første halvdel av sommeren,  og som nå etterhvert nærmest kaster oss ut i en ny forståelse av hva som er sant og ekte for oss.
For noen vil sommeren bringe med seg uventede og kanskje også dramatiske hendelser på denne veien, for andre vil det være mer en stille, indre prosess. Hvordan det utspiller seg og hvordan du møter det vil være avhengig både av jobben du har gjort så langt og av hvordan ditt fødselshoroskop treffes av det som utspiller seg på himmelen nå.

Overgang fra Kreps til Løve, med fanfare!

Mars har gått gjennom hele Krepsens tegn fra 5. juni til 21. juli, og temaet har vært følelser!
Kanskje har noen opplevd ekstra mot og styrke til å gå inn i og stå i krevende følelser.
Kanskje har noen opplevd at det har svingt fra den ene ytterligheten til den andre med voldsom kraft, som flo og fjære der Krepsen lever hele sitt liv.
Noen kan ha opplevd at følelsene har skylt over dem fra mennesker rundt med en voldsom kraft.

Begynnelsen av sommeren hadde for mange også denne undertonen av det litt mørke som har trukket i oss, dette på grunn av Pluto sin innflytelse. Det har ikke nødvendigvis vært så synlig på overflaten, men det har likefullt vært tilstede og en viktig del av prosessen.
Å kjenne til det som oppleves mørkt og skjult i oss selv er nødvendig når vi skal ut  og bli sett.
Vi er jo ikke bare det som er lyst og lett!
Vi er hele mennesker med erfaringer som dekker hele spekteret fra lyst til mørkt og fra kaldt til varmt.

Og derfor: med innsiktene vi har fått gjennom Krepsen er vi nå klare til å gå ut i Løven!
Overgang fra Kreps til Løve handler om dette: Å bli så tilstede i egne følelser i Krepsen at vi kan gå ut i majestetiske Løven og skape og tåle at solen skinner rett på oss og gjør oss synlige i all vår prakt og helhet!

Selve overgangen er en konge verdig: Både Mars, Solen og Månen har sammen geleidet oss de siste dagene fra Krepsen til Løven, og Sol og Måne står i tillegg sammen som nymåne.
Dette er virkelig starten på en ny runde, og vi utfordres til å svare på spørsmålet “hvordan kan jeg skape ut fra det som er ekte og genuint for meg”?

Løve, Løve, Løve: Lek!
Så det Mars antydet med sin overgang til Løven 21. juli, setter altså nymånen i Løvens tegn  i gang med et smell den 23. juli. Videre vil den neste måneden gi oss enn fullmåne i Løvens tegn (7. august) som  er en delvis måneformørkelse, og så kommer den store solformørkelsen også i Løvens tegn den 21. august. To nymåner på rad i samme tegn er relativt sjelden kost, og helt spesielt er det når den siste av disse er en total solformørkelse!

Solformørkelsen 21. august vil være synlig over hele USA, og er den mest omtalte astronomiske hendelsen på mange tiår. Dette litt i tråd med kvaliteten til Løven: kom deg ut på scenen din, kom med ditt bidrag, våg å bli sett for den du er. Og: vil du ikke så skal du!
Ingen skal si at dette er en lett prosess!
Men husk at det trenger ikke være så alvorlig hele tiden! 
Løve er også lek og moro og kreativitet!
Visst kan det være krevende og utfordrende å bli sett for alt vi er. Men det er ingen som sier at vi ikke også har lov til å leke det frem.

Uventede endringer
Det kan godt være at nymånen kommer med noen plutselige innsikter i så måte, ettersom Uranus er tett knyttet opp mot det som skjer. Det kan hende at disse plutselige innsiktene føles ubehagelige, rett og slett fordi det er noe annet enn det vi har forestilt oss eller planlagt. Se om du allikevel kan velge å se på det som skjer som verdifull innsikt i hva som EGENTLIG er sant og riktig for deg nå!
Da du la planene dine for en måned siden, eller kanskje for lenge siden, var det gjerne noe annet som var rett for deg. Utfordringen er å virkelig være tilstede her og nå og se på alt som er endret, og på nytt definere hvordan du kan skape ut fra din egen kreativitet.
Ved fullmånen 7.august vil du få en følelsesmessig innsikt i det du setter ut i livet nå,  og ved solformørkelsen den 21.august er du dermed klar til å bli plassert akkurat der du skal være for å skinne ditt bidrag til verden! Det du ikke har klart å gi slipp på frem til da, vil du i løpet av høsten få hjelp til å slippe. Det er sånn eklipser virker.

Møte mellom Mars og Solen: Vær bevisst på din intensjon!
Og det er mer!
En ny og stor syklus for Mars starter hver gang den møter Solen, noe som skjer hver 26. måned.
Dette møtet skjer nå, i Løvens tegn, tirsdag 26. juli.
Mer Løve!
Mer fokus på ny start!
En fase avsluttes, og vi er klare for å starte en ny. Akkurat som månen er “ny” når den står sammen med Solen,  så er Mars også “ny” og klar for en helt ny reise.
For oss betyr det at det er usedvanlig viktig denne uken å være oppmerksomme på alt vi setter i gang. Uken er en fantastisk anledning til å bli så klar og tydelig i motivasjon og intensjon som bare mulig!

Mars og Solens møte i Løven er ildfullt! Litt flammekasting og utblåsing her og der er det nok sannsynlig at vi vil se! Men vær oppmerksom igjen. Blås gjerne ut litt ild! Men vær samtidig bevisst på hva som er det intensjon med en utblåsning.

Heltens reise.
Alle fortellertradisjoner i alle kulturer beskriver heltens reise. Helten har uendelig mange navn, Espen Askeladd og Alladin, Herkules og Orfeus, Parsifal og Persefone, Frodo og Luke Skywalker.

Heltens reise er nøyaktig sammenfallende med den reisen vi alle skal ut på med Mars nå! Helten opplever kriser underveis, og modnes til ny innsikt i løpet av reisen. Det går sjelden akkurat som planlagt, og noe må alltid ofres på veien. Men med mot og viljestyrke justeres kursen på veien og målet nås til slutt. I alle heltehistorier dukker det også opp hjelp. Det eneste helten må gjøre er å stille seg villig til å starte reisen ut i ukjent terreng.
Helten har og et oppdrag før reisen starter. En motivasjon og intensjon.

Med astrologisk språk så defineres de ulike fasene av Mars sin heltereise av hvilken fase den står i til enhver tid i forhold til Solen.
I praksis betyr dette:

  • Oppdraget får du nå! Hvor vil du hen? Hva er intensjonen din? Hvilken oppgave skal du løse?
  • Den intensjonen du har nå vil få en slags krise rundt slutten av mai 2018. Tiden frem til det blir mer som en forberedelse, men rundt da kommer de første synlige resultatene. Og kanskje vil du da også se hvem som er dine medhjelpere videre på reisen.
  • Videre vil du få full innsikt i hva som er blitt resultatet av intensjonen når vi kommer til slutten av juli 2018, og du kan begynne å høste erfaringer av reisen.
  • Og igjen konkrete hendelser mot slutten av september 2018 som fører til en avslutning av fasen du starter denne uken.

Når Mars og Solen så igjen møtes om 26 måneder vil dette skje tidlig i Jomfruens tegn.
Den reisen vi starter på nå som handler om mot og  genuinitet og alt annet som har å gjøre med Løven, vil da føre til en ny 26 måneders reise som handler om å bruke deg selv og dine erfaringer i praktisk tjeneste for andre (Jomfruen).
Er det ikke vakkert?

Mars og Venus: Verdi og motivasjon smelter sammen. 
Venus vil og om ikke så lenge dukke opp på scenen med hjelp på denne heltereisen.
Der Venus igjen og igjen tar oss gjennom prosesser som har med indre verdier og hvordan disse utspiller seg i vår relasjon til oss selv og andre, så forteller Mars historien om motivasjon og hvordan vi setter prosjektene våre ut i livet.
Venus søker skjønnhet og harmoni, med den perfekte femkantete stjernen tegnet over hodene våre. Mars har ingenting av dette! Han hjelper oss å lage uro både i relasjoner og verdisyn, sånn at vi alltid er på vei videre.

Mars og Venus er Jordens to nærmeste naboer. På et helt grunnleggende nivå er det disse to vi hele tiden dras mellom og balanserer.  Mellom disse to samstemmer vi på den ene side verdier og vår relasjon til oss selv og andre med på andre siden handling, motivasjon og intensjon.
Denne prosessen er selvfølgelig helt nødvendig for å bli integrerte personligheter!

Gjennom hele 2017 har Venus nærmet seg Mars på himmelen. På grunn av hennes retrograde bevegelse i vår har denne tilnærmingen tatt lang tid!
Men snart er hun der! 5. oktober møtes Mars og Venus på 19 grader i Jomfruens tegn.
Vår invitasjon er da å reflektere over at handling og verdi smelter sammen til ett i oss.

Vi er altså inne i en lang Løveperiode der det å være ekte og genuin står på dagsorden.
Hvilken bedre hjelp kan vi vel få for denne perioden enn at indre verdier og ytre handlinger  blir enda dypere integrert i oss som en enhet? En integrasjonen som vi altså kan få større og større innsikt i frem mot oktober når Mars og Venus møtes.
Og som en ekstra hjelp i prosessen møtes de altså i praktiske, nøkterne  og jordnære Jomfruens tegn. Ingen voldsomme fakter som det ellers fort kan bli mye av med så mye Løve, men ganske enkelt en saklig gjennomgang av hvordan vi kan få til en bedre integrasjon som er til det beste for prosessen.
Vår oppgave er bare å være oppmerksomme, for dette er ikke en innsikt som kommer som stort drama til oss. Gi deg selv rom for stillhet, og lytt!

Planetenes dans på himmelen slutter aldri å bergta meg! Men denne gangen er det som om regissøren overgår seg selv!
Vår eneste oppgave er som alltid å være oppmerksomt tilstede, tone oss inn på de skiftende nyansene og på den måten være medspillere!
Merk 5. oktober (og noen dager før og etter) på kalenderen og legg merke til hvilken integrering som skjer i deg  frem mot denne datoen!

Oppsummering:
Stort skifte i energi fra og med denne helgen. Det vi setter ut i livet nå blir viktig for oss i lang tid!
Søndagens nymåne en sterk invitasjon til å stå frem på scenen. Når eklipsen kommer, også i Løvens tegn, kommer du uansett til å bli kastet ut der!
Der verden begynner å ane hva du har å komme med nå, så vil det bli synlig for alle i løpet av høsten, og videre i løpet av vår heltereise de neste 26 månedene.
Så la oss være med på laget og gå frivillig ut på scenen, så vi slipper å bli dradd ut der etter armer og bein:)

God reise!
Og god nymåne!

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Heltereisen: Hva er oppdraget ditt?