Det er fullmåne i dag, og en virkelig interessant fullmåne er det og!

Det viktigste med denne fullmånen er at den legger til rette for at motivasjon og  handlinger ute i verden på den ene siden og  indre verdier på den andre siden kan bli sammenfallende.

Hvor ofte blir vi ikke stående i spagaten i hverdagen, mellom alle mulige kompromisser? Alt vi føler at vi bør og skal gjøre, men som egentlig er på akkord med våre verdier, og innimellom kanskje også på en måte som ikke fremmer vår følelse av selvverd?

Fullmånen setter søkelys på dette med all tydelighet, og sentralt står også alle våre relasjoner: Når jeg faktisk gjør det som er riktig og nødvendig for å ta vare på mine verdier og mitt egenverd, hvordan virker det da for deg? Vil du reagere på det jeg gjør?  Klarer jeg å stå i din reaksjon og samtidig fortsette å stå ved mine egne verdier? Og hva med min relasjon til meg selv? Klarer jeg å romme alle sider av meg selv og den helheten jeg representerer? Eller inngår jeg i en form for konflikt eller til og med krig med de delene av meg selv som jeg opplever som mindre behagelige?

Underlig, vidunderlig sammentreff!

Som så ofte i astrologien så er det ved denne fullmånen et forunderlig sammentreff som gjør temaene ekstra tydelige og talende for oss. Det handler nå om Mars og Venus, og om hvordan disse to planetenes relasjon gjenspeiler seg i oss.

Fullmånen gjør følelser store og tydelige, og gir anledning til å virkelig kjenne etter hva som er tilstede for oss. Det kan innimellom oppleves så intenst at det føles ubehagelig. Samtidig er muligheten for selvinnsikt stor, så la oss gripe denne muligheten og undersøke hva relasjonen mellom Mars og  Venus betyr for oss.

Mars og Venus

Det er to grunner til at Venus og Mars er helt sentrale ved denne fullmånen:

 1. Fullmåne i Mars og Venus sine tegn. Solen befinner seg i dag i Vektens tegn som er det tegnet der Venus hører hjemme, og Månen står i Værens tegn som er det tegnet der Mars hører hjemme. Dermed blir det allerede her intensitet i områder som handler om relasjon, om harmoni versus konflikt, om mine behov versus dine behov og om ytre aktivitet versus indre verdier.
 2. Konjunksjon mellom Mars og Venus. Venus og Mars står sammen på himmelen akkurat i dag, for første gang på nærmere to år! De står i Jomfruens tegn. Jomfruen tar alltid planetenes tema helt ned på Jorden i en praktisk og hverdagslig kontekst.

Dette er ikke tiden for å dagdrømme om Mars og Venus sin potensielle romantikk og pasjon. Men det er en fantastisk tid for innsikt i hvordan vi kan forene Mars og Venus helt detaljert i vår egen hverdag.

Oppfordringen nå er å bruke Jomfruen sin analyserende evne til å se nøktern på hva det er som virker og hva det er som ikke virker i Mars og Venus sitt domene.

Hva dette betyr helt konkret for deg vil avhenge av Mars og Venus sin plassering i ditt fødselshoroskop. Men helt generelt er det overordnete temaet:

Hvordan får jeg til en sammensmelting av min motivasjon og mine handlinger (Mars) med det som er verdifullt for meg i mine relasjoner til andre mennesker og i min relasjon til meg selv (Venus)?

Og videre, siden de to står i Jomfruens tegn:

Hvilke talent (Jomfru) kan jeg bruke for å skape en hverdag (Jomfru) som tilrettelegger helt praktisk (Jomfru) for at alt jeg gjør og er motivert til (Mars) er i samsvar med mine personlige verdier og min opplevelse av selvverd (Venus)?

Hvor bevisste er vi, egentlig?

Dette kan kanskje høres ut som selvfølgeligheter. Men kanskje nettopp derfor krever det selvinnsikt når vi skal til å se nærmere på i hvilken grad våre handlinger faktisk springer ut av våre verdier.

Er vi bevisste hva verdiene våre er, eller kan det hende at vårt ønske om å oppnå noe behagelig eller unngå noe ubehagelig i øyeblikket kan forveksles med våre verdier?

Og det samme med motivasjon:  Er vi faktisk bevisste på hva som motiverer oss til våre utallige handlinger i løpet av en dag, annet enn det samme ønsket om å oppnå noe og unngå noe annet i øyeblikket?

Mars og Venus er Jordens nærmeste naboer (bortsett fra Jordens egen måne), og de opererer like naturlig i livene våre som vår egen innpust og utpust. Hvor bevisste vi er på hvordan de fungerer i oss er allikevel et helt annet spørsmål.

Dansen på himmelen mellom Mars og Venus kan gi oss innsikt i forholdet mellom motivasjon, selvstendighet og grensesetting på den ene siden og våre verdier, relasjoner og vårt egenverd på den andre.

To års dans mellom Venus og Mars, avsluttes i dag.

Så la oss søke innsikt ved å tenke tilbake på hva som har skjedd siden forrige gang Mars og Venus sto sammen på himmelen. Kanskje du kan tenke litt tilbake og reflektere over hva denne dansen faktisk betyr for deg. Hva er du blitt mer bevisst i løpet av disse knapt to årene?

Begynnelsen av november 2015:

 • Venus og Mars sto sammen i Jomfruens tegn, bare to grader vekke fra der de igjen møtes i dag . Aktuelle tema er og var:
  • Relasjoner
  • Kropp og helse
  • Daglige rutine
  • Spørsmålet om hvordan vi best kan stå til tjeneste med de evnene vi har.

 

 

 

 

Den gangen hadde situasjonen en form for skjebnebestemt preg over seg, et preg av noe som med nødvendighet måtte skje. Noe vi ikke kunne endre på.

Hva var tilstede for deg senhøstes 2015?

 

Slutten av mai 2016:

 • Med temaene fra tidlig november 2015 aktivert beveget Venus seg så vekk fra Mars, og i slutten av mai 2016 sto de to planetene rett overfor hverandre. Mars var da retrograd i Skyttens tegn og ga en slags kollektiv usikkerhet på meningen med det vi befant oss oppi. Dette var også en periode med voldsomme endringer, stor usikkerhet og store reaksjoner generelt, og Mars (evnen vår til å sette egne grenser) hadde vanskelig for å finne meningsfulle innfallsvinkler. På den andre siden sto Venus på samme tid i Tvillingenes tegn og tydeliggjorde verdien av å snakke sammen, hente inn og spre riktig informasjon og forene elementer i livene våre som på den tiden kanskje syntes uforenlige.

 

Og for deg? Hvilke tema var sentrale for deg på denne tiden?

 

Fra juni 2016 og frem til i dag:

 • Venus og Mars har igjen langsomt  beveget seg mot hverandre. Innimellom har de vært bare noen grader fra hverandre, for så igjen å øke avstanden.  At veien mot dagens møte har tatt så lang tid, skyldes at både Venus og Mars har hatt hver sin periode med retrograd bevegelse. Som igjen betyr at vi har hatt perioder der vi har gått dypt ned i vårt underbevisste for å finne og bli tydeligere på
  • egen motivasjon og styrke (Mars, retrograd fra midten av april 2016 til slutten av juni 2016)
  • egne verdier, relasjoner og selvverd (Venus, retrograd fra begynnelsen av mars til midten av april 2017).

 

Siste halvdel av mars 2016 og midten av august 2017:

 • Dette var to kritiske perioder i dansen mellom Venus og Mars.

En form for uventet endring av retning for temaene knyttet til Mars og Venus kan ha funnet sted i disse periodene.

Hva var din situasjon i disse periodene?

5. oktober 2017:

 • Og så, etter denne store reisen som Mars og Venus har tatt oss på, så møtes de endelig igjen i dag! Og som en ekte velkomstfanfare er det altså samtidig fullmåne i Vær og Vekt, knappe timer etter møtet mellom Mars og Venus.

De følelsene fullmånen i dag intensiverer i deg, henger sammen med hele reisen som er beskrevet her.

Fullmånen

Det kan være en form for begrensing og følelse av alvor knyttet til fullmånen denne gangen. Det handler om Saturn som holder godt tak i nakken på Venus og Mars i det de møtes igjen. Det kan nok ta vekk følelsen av at du har oppnådd noe, ta vekk følelsen av at det er verdt å feire hjemkomsten fra en lang reise. Vi føler oss gjerne mer slitne og alvorstynget i dag enn vi føler oss feststemte.

Samtidig holder Pluto tak i selve fullmånen.

Vi vet at vi kan gå dypere. Og vi vet at vi skal gå dypere i oss selv.

Det kan godt hende at det  er det mye som føles overveldende akkurat nå. Men før neste nymåne om to uker vil allerede mye ha forandret seg, og vi vil om ikke så lenge klare å  anerkjenne den innsikten dagens fullmånebringer med seg.

 

God fullmåne!

Og gratulerer til hver og en av oss med vel gjennomført dans sammen med Mars og Venus!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Gjenforening med fanfare og tilbakeblikk