Vi er kommet til årets første fullmåne. Som alle andre fullmåner gir denne oss en anledning til å stå i spennet mellom våre klare intensjoner og følelsene våre for den situasjonen vi faktisk befinner oss i.
Fullmånen i Vannmannen kan hjelpe oss å rette oppmerksomheten mot et kanskje motsetningsfullt forhold:
Meg selv som et unikt og enestående, uavhengige individ på den ene siden, og min tilhørighet til den større gruppen og samfunnet på den andre.
Dette motsetningsforholdet uttrykkes mellom Vannmannen og Løven, og vi kan utforske temaet med særlig styrke i dag når solen står i Vannmannens tegn og Månen står i Løvens tegn.
Enhver motsetning gir oss en anledning til å lete etter balanse.
Jeg og gruppen
Jeg forstår at tilhørigheten til gruppen (gruppen og samfunnet uttrykker Vannmannen) blir sårbar om den ikke bygger på at jeg er klar og sterk i min egen identitet (egen identitet uttrykker Løven).
Og jeg vet at den verdien jeg har som unikt individ (Løven) vil gi de største fruktene først når jeg våger å gi av meg selv til fellesskapet (Vannmannen).
For å gi av meg selv på ekte må jeg også våge å stå avkledd akkurat som den jeg er og langsomt overkomme behovet for å bli likt av gruppen eller av deler av gruppen.
For å finne trygghet i hvem jeg er, trenger jeg iblant å ta et skritt ut av fellesskapet og definere meg selv uavhengig av andres mening.
Et samfunn med rom for alle
Verden tørster etter ekte bidrag. At vi byr på oss selv.
At vi har våget å kjempe mot vår egen forfengelighet og vår trang til å tilpasse oss det de andre vil ha.
Uten store ord eller fakter. Bare være. Oss selv.
Kanskje føler vi oss ikke hverken sterke eller suverene når vi rett og slett bare er oss selv. Kanskje opplever vi at den sårbarheten vi har i oss selv ikke er verdt å bidra med, at det ikke er et ekte bidrag.
Men løvens største mot er nettopp å legge vekk ytre pryd og annen beskyttelse og bidra med det som er, akkurat sånn som det er.
Kan vi finne frem dette løvemotet i oss selv, så bidrar vi samtidig litt etter litt til å bygge det samfunnet vi drømmer om:
Et samfunn med rom for alle.
God fullmåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fullmmåne i Vannmannens tegn.