Krepsen: Hva er hjem?

Solen går inn i Krepsens tegn på årets lengste dag her på den nordlige halvkule. Naturen er på sitt mest strålende, og sommeren inviterer oss ut:

Ut av skallet, ut av huset, ut av hverdagens vanlige rutiner. Fra disse litt oppløste hverdagsrutinene som sommeren inviterer til, kan vi få et fint utsiktspunkt til det som faktisk er Krepsens tema:

 

  • Hvor hører jeg til? Spørsmålet gjelder både geografisk og mental tilhørighet.
  • Hva er mitt hjem? ”Home is where the heart is”, heter det. Er du hjemme?
  • Og hvem er min egentlige familie, min gruppe av medskapere i dette livet?

Dette kan være gode ting å filosofere over under den blide sommersolen. Og så vet vi også at hvert enkelt av disse spørsmålene er av fundamental betydning. Når vi IKKE føler tilhørighet til en situasjon, når vi IKKE føler oss hjemme der vi er eller IKKE føler at vi har ”våre” rundt oss så er vi utfordret i selve fundamentet.

Temaet ”hjem” berører verden mer enn noen gang tidligere, ettersom det aldri noensinne før i historien har vært flere mennesker på flukt fra sine hjem: Ved inngangen til 2017 var over 65 millioner mennesker på flukt.

Spørsmålene ”hvor hører jeg til”, ”hva er mitt hjem” og ”hvem er min egentlige familie” er dramatisk konkrete for dem som faktisk må bryte opp og reise avgårde. Og også for verden som helhet krever situasjonen at vi tenker nytt. Hva er mitt hjem og mitt land, og hva er ditt? Er det blodsbånd alene som definerer vår familie, eller er det andre menneskelige egenskaper som kan binde oss like sterkt sammen?

 

Hjemme i meg selv.

Nøkkelsetningen for Krepsens tegn er:

”Jeg bygger et opplyst hus, og i dette er jeg”.

 

Et opplyst hus er et hus der det skinner lys ut gjennom vinduene! Når følelsene er kaotiske, så ser vi det i øynene til et menneske. Er det en mer avklart fred som dominerer, så vil dette like klart komme til uttrykk.

Uavhengig av fysiske lokaliteter og hjemlige fasiliteter, så er den egentlige utfordringen til oss alle i Krepsens tegn å være helt og fullstendig hjemme i oss selv. Og ikke bare det, men også å gjøre dette hjemmet til et ”opplyst hus”.

Det betyr ikke at det bare skal skinne lys og aldri være mørke dager. Men det betyr at vi utfordres til å holde alle følelsene våre med oppmerksomhet, at vi lar oppmerksomhetens lys romme alt som er i oss.

Følelser er Krepsens domene, og det er disse som er både vår utfordring og vår gave i Krepsens tegn. Vi vet at det er ingen fornuftig mestringsstrategi på lang sikt å fornekte eller undertrykke emosjoner. Selv de vanskeligste av dem vil vi kunne leve bedre med dersom vi tar dem frem i lyset og anerkjenner at de finnes. Uttrykket ”å være i sine følelsers vold” beskriver følelser som herjer med oss uten at vi er i stand til å reagere bevisst på det som rører seg i oss. Å mestre sine følelser derimot betyr ikke å undertrykke dem, for følelser vil alltid komme og gå. Men det betyr å lære bevisste måter å møte og gjenkjenne emosjoner på når de melder seg. Dette er noe vi alle kan øve oss på hver eneste dag. Og det er krepsens tegn som lærer oss om følelsenes visdom.

 

….Om Pluto og Uranus, igjen….

Så mye er sagt og skrevet av astrologer de siste årene om hvordan Uranus og Pluto påvirker tiden vi er i. Interaksjonen mellom de enorme kreftene som disse planetene representerer var på sitt maksimum i perioden 2012-2015, og fremdeles er relasjonen mellom Uranus og Pluto viktig. Slik sommersolen er på sitt varmeste i tiden etter St. Hans, føler vi effekten av den 90 graders vinkelen som har vært mellom Uranus og Pluto sterkest nå. Ikke minst gjelder dette i måten vi nå integrerer og gir rom for alle endringer som har funnet sted.

En kort repetisjon av Pluto og Uranus sin betydning de siste årene:

Pluto gikk inn i Steinbukkens tegn i 2008. Steinbukken handler kanskje mer enn noe om strukturer, politiske systemer og økonomi. Pluto handler om dyp transformasjon og om fullstendig nedbrytning av alt som ikke lenger tjener noen hensikt, slikt at noe nytt kan komme frem. Som vi husker startet den økonomiske krisen nøyaktig i det Pluto gikk inn i Steinbukken, hvor den fortsatt kommer til å stå i noen år til.

Uranus gikk inn i Værens tegn våren 2011. Væren handler mer enn noe om selvstendighet, igangsetting og individualitet og Uranus handler om rettferdighet, revolusjon og plutselige omveltninger. I det Uranus gikk inn i Væren fikk vi den såkalte arabiske vår.

Når Pluto og Uranus mellom 2012-15 sto i en vinkel til hverandre som ga en enorm synergi mellom dem, så ledet dette til at Pluto i Steinbukken sine prinsipper om makt og kontroll fikk en vekslevirkning med Uranus i Væren sitt ønske om total revolusjon for de individuelle verdiene. For mange av landene i den arabiske våren vet vi at lederskiftene som fulgte førte til strengere systemer. Vi vet at demonstrasjonene i Istanbul våren 2011 var en av gnistene som satte hele Syria i brann. Og vi har de siste årene sett en verden som politisk går fra det ytterste venstre til det ytterste høyre når politikere og velgere forsøker å begripe og håndtere de voldsomme endringene vi opplever på alle hold. I astrologisk forståelse er alt dette uttrykk for utvekslingen av energi mellom Pluto og Uranus, og enda kan vi ikke si hva som blir det historiske resultatet av dette.

 

 

Integrering gjennom fullmånen i Krepsens tegn.

Fullmånen i Krepsens tegn denne sommeren viser oss at vi fremdeles står i Pluto-Uranus dynamikken.

Gjennom hele sommeren vil både den krigerske Mars og Solen selv vekke til live dynamikken fra de siste årene. Dette skjer fordi disse to planetene nå går gjennom Krepsens tegn, og dermed står 90 grader på både Steinbukken og Væren og på den måten belyser og gir kraft til alt Uranus og Pluto har rørt ved her de siste årene. Ved fullmånene står Månen også i Steinbukkens tegn, nøyaktig ved Pluto. Dette kommer til å gi emosjonell intensitet, og gir oss mulighet til virkelig å kunne se på alle følelser som er vekket til live de siste årene.

 

I ditt eget liv.

I ditt eget liv kan du særlig se tilbake på tiden fra sommeren 2014 og frem til i dag. Se hvilke endringer du har vært gjennom, og hvilken integrering av følelser som har funnet sted! Selvfølgelig har det kostet, men se hvor langt du er kommet!

Fullmåne i Krepsen vil alltid ha fokus på følelser, for følelser er Krepsens spesialitet. Og det denne fullmånen virkelig handler om, er å romme og være et hjem for alt du har vært gjennom.

Når store endringer skjer kan det oppleves som om de blir kastet på oss av noe eller noen utenfra, men etter hvert som vi vokser inn i endringene så blir de integrert i oss.

Huset vårt har blitt større. Og det er et opplyst hus, fordi vi har våget å sette lys på alt som finnes der inne.

Vi vet og at ”hjem” og ”tilhørighet” og ”familie” ikke er noe som kommer til oss utefra, men noe som kontinuerlig skapes og defineres i oss selv.

 

Eklipsene i august.

Det er en intens sommer vi er inne i, og som vanlig vil de som får sine fødselshoroskop direkte berørt være de som kjenner dette sterkest.

Årets eklipseseong kommer i august, og sol- og måneformørkelsene skjer i Løvens tegn. Vi utfordres til å stå frem som genuine og ekte, med hele vårt potensiale for å skape og være kreative. Eklipsene kan riste godt i oss for å få frem dette potensialet, og jo bedre vi bruker helgens fullmåne til å komme helt på plass i egne følelser, jo bedre rustet står vi til å ta imot utfordringene i august.

Den store solformørkelsen i år kommer 23. August. Den blir ikke synlig fra Norge, men kommer til å være synlig over store deler av det nordamerikanske kontinent.

Helgens fullmåne henger sammen med solformørkelsen i august på den  måten at det vi denne helgen høster som en emosjonell erfaring, kan vi sette ut som et ekstremt vitalt frø for nye strukturer som støtter det kreative når vi kommer til solformørkelsen i august. Effektene av totale solformørkelser kan vi høste lang tid etter at formørkelsen faktisk fant sted.

Så vær oppmerksom på hva du erfarer nå, så du kan være like bevisst på hva du ønsker å så når sommeren er på hell sent i august.

God fullmåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fullmånen 9. juli: Hjemme i meg selv