I to perioder hvert år opplever vi det underlige fenomenet eklipser, eller måneformørkelser og solformørkelser. Disse ofte spektakulære begivenhetene kommer av den helt utrolige “tilfeldigheten” at Måne, Jord og Sol er i et avstandsforhold til hverandre som gjør at de ser  like store ut for oss og derfor kan dekke hverandre slik at vi får eklipser: Solformørkelse der Månen står mellom Jorden og Solen og dermed ganske nøyaktig dekker Solen og stenger lyset ute så lenge eklipsen varer, og måneformørkelse der Jorden står mellom Måne og Sol og ganske nøyaktig dekker Månen med sin skygge og nærmest mørklegger den. Under en total måneformørkelse vil månen reflektere et svakt rødlig lys.

 

Eklipsene skjer kun på det punktet på himmelen der Månens og Solens bane krysser hverandre. Dette kan skje to ganger i året, ved fullmåne og nymåne når Solen passerer den sørlige eller den nordlige måneknuten, altså de to skjæringspunktene mellom Solens og Månens baner. Jo nærmere dette krysningspunktet fullmånen og nymånen skjer, jo mer total vil formørkelsen være.

Måne- og solformørkelser vil alltid komme i serier på to-tre (sjeldne ganger fire)  på rad i løpet av periode på omtrent 14 -40 dager. Vi innleder en slik serie, eller eklipseseong, med måneformørkelsen 7. august.

Fullmånen 7. august er en delvis formørkelse, mens nymånen som følger 21. august blir en total solformørkelse.
I Norge vil Månen komme opp over horisonten kun helt på slutten av den omtrent fem timer lange formørkelsen den 7. august, så ved klarvær kan du oppleve å se restene av denne mandag kveld.
Den totale solformørkelsen 21.august vil skje midt på natten for oss og er dermed ikke synlig fra Norge.

Måneknutenes betydning i astrologien

Måneknutene beveger seg hele tiden langsomt bakover gjennom stjernetegnene, og står nå i Løven og Vannmannen fra mai 2017 til november 2018. Alle måne- og solformørkelser vil i den samme perioden derfor handle om tema som er knyttet til Løve og Vannmann.

Den nordlige måneknuten, der Solen “står opp” når den krysser Månens bane, er i astrologisk forstand det vi strekker oss mot, mens den sørlige måneknuten, der Solen “går ned”, ofte viser noe vi behersker godt men som allikevel er utgått på dato. Det som ligger i sørlige node er alltid noe vi jobber med å gi slipp på, sånn at noe nytt kan få vokse frem.

Måneknutene er blant de viktigste punktene i horoskopet å studere og forstå. De går som en understøm under alt annet som hender i livet vårt, og tar oss inn i nytt land der vi langsomt etablerer oss gjennom livet. Nytt land betyr et område der vi i utgangspunktet ikke riktig vet hvor vi er, og der vi ofte er langt utenfor komfortsonen vår. Men der vi også litt etter litt forstår og behersker det nye, gjennom erfaring og lærdom. Når vi beveger oss mot noe, skjer det samtidig en forflytning fra noe annet. Retningen i denne bevegelsen forstår vi gjennom måneknutene.

Måneknuter, eklipser og skjebne.

Ordet skjebne ligger nært når vi ser på måneknutene, for hva enn som skjer oss i livet så hentes vi hele tiden inn igjen på retningen mellom den sørlige og den nordlige måneknuten i horoskopet. Ettersom eklipsene skjer nettopp på måneknutene så er de også skjebnesvangre i den forstand at de kaster oss rett inn i denne kolossale strømmen mellom  det vi kommer fra og det vi skal til. Når vi først er midt ute i elven så finnes bare en retning: Den veien strømmen går.

Noe av det som kan gjør hendelser rundt eklipsene så interessante og også ofte uforutsigbare, er at de også henter oss inn på andre understørmmer som finnes der ute. De eklipsene vi har i august for eksempel skjer på aksen, eller strømmen, fra Vannmannen til Løven. Det kan hende at du har en helt annen kombinasjon av måneknuter i ditt eget horoskop, men om august- eklipsene treffer punkt i horoskopet ditt vil du allikevel med stor kraft dras inn i det som er det kollektive temaet gjennom 2017-2018:

Å være synlig og å stå frem med den mest mulig autentiske versjonen av deg selv.

Det vi kommer fra oppleves ofte tryggere enn det vi skal til, rett og slett fordi det gamle er bedre kjent for oss. Derfor er det ikke uvanlig at vi stritter i mot. Måne- og solformørkelser er blant de fenomenene som sørger for at vi havner mitt i elvedraget, uten hensyn til den angsten vi måtte ha for stryk og fossefall som kanskje kan finnes lenger nede i elven.

Treffes horoskopet ditt av august-eklipsene så kastes du rett og slett ut i Løven sine tema nå. Effektene vil du sannsynligvis merke i mange måneder fremover, og konsekvensene vil du gjerne ha med deg i mange år.

Forskjell på solformørkelse og måneformørkelse.

Eklipsene spiller altså en viktig rolle for utviklingen gjennom livet, rett og slett fordi de ofte  bringer inn noe som er utenfor vår kontroll og dermed tvinger oss inn i de endringene som er nødvendige.
Ved måneformørkelsene (som 7. august) er tendensen at emosjoner kommer sterkt i fokus og tvinger oss til å lytte til hva de har å fortelle oss. Kanskje peker følelsene en helt annen retning enn fornuft og ønsker og planer. Det kan fort bli forvirrende, og kan for en stund føre til store svingninger mellom følelsesmessige erkjennelser og det som til nå har vært våre ønsker og planer.
Ved solformørkelser (som 21.august) er det en tendens til at ytre hendelser kommer inn og gir en ny retning. Ofte føles dette ikke behagelig med det samme. Men jo bedre vi er i stand til å innrette oss etter nye erkjennelser og erfaringer, jo bedre blir vi i stand til å sette prise på det nye eklipsen gir plass til.

Hvem påvirkes?

Hvordan du påvirkes av eklipsene, vil være helt avhengig av hvordan Sol, Måne og måneknuter ved eklipsene treffer punkt i ditt fødselshoroskop. Treffes horoskopet ditt ikke direkte, så vil heller ikke endringene bli så store. Det kan allikevel hende at horoskopet til landet du bor i (ja, alle land har sitt eget horoskop) treffes slik at du blir indirekte berørt, eller at horoskopet til arbeidsplassen din (!) berøres slik at du merker det på den måten. Ganske sikkert vil du ha mennesker rundt deg som påvirkes.

Det er sannsynlig at august i år kan oppleves både intens og kaotisk for dem som berøres.
Vær tålmodig med deg selv og de rundt deg! Og bruk gjerne tiden frem til den totale solformørkelsen om to uker til rett og slett å legge merke til hva som skjer. Se om du også kan være åpen for å tenke at noe av det som kommer opp nå viser til områder i livet ditt der du trenger å gi slipp på noe, sånn at noe nytt og friskt kan få vokse frem. Kanskje kan det også være en god ting å utsette store avgjørelser litt, dersom det er mulig.
Det kommer roligere tider etter dette da vi kan børste støvet av, se tilbake og forstå hva det var som egentlig skjedde.

 

God fullmåne!

 

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fullmåne og måneformørkelse 7.august