Så er det fullmåne igjen, og vi har noen interessante dager foran oss. Det åpnes vinduer inn til våre aller innerste følelser, samtidig som vi står midt i en hverdag som roper på vår oppmerksomhet, full av travelhet og praktiske detaljer.

De siste årene er vi blitt eltet og formet om til å bli litt andre mennesker enn vi var, og det er som om vi enda leter litt etter formen til dette nye.

Vi har lært at vi kan ikke vente med å leve fullt til alt er på plass. Til vi har nådd noen mål. Til vi har ryddet ferdig i tanker og følelser. Krevende emosjoner er med oss midt i det hverdagslige og det trivielle. Og har sprengkraft i seg til å utvide vår forståelse av det trivielle. Hver trivialitet bærer i seg øyeblikkets invitasjon til tilstedeværelse. I tilstedeværelsen ligger også aksepten av våre følelser. Både de vi liker. Og de vi ikke liker å ha.

Hverdagens praktiske krav, ny forståelse av egne emosjoner og noen års erfaring med å gå ned i de aller dypeste rommene i oss selv. De mørkeste, som vi kanskje trodde ikke tålte lys. Alt dette gir oss et nytt perspektiv på eget liv. Vi er forandret. Og kan aldri bli helt de samme som vi var før.

Med astrologisk språk:

Denne fullmånen er i Tyrens tegn, med solen som lyser opp hele månen fra Skorpionens tegn. Den astrologiske forståelsen av forholdet Skorpion/Tyr er nettopp kunsten å kunne stå trygt i våre mest intense følelser. Utfordringen er at vi fort får lyst til å holde fast ved det som er, for å føle oss trygge. Holde fast ved det vi begjærer og til og med prøve å kontrollere det så det ikke forsvinner fra livene våre.
Innerst inne vet vi allikevel at alt dette vi prøver å holde fast ved er forgjengelig. Gjenstander. Relasjoner. Emosjoner. Og alle fysiske former.

Dypere trygghet

Når vi kommer nærmere å akseptere forgjengeligheten, og når vi øver oss på å stå i følelsene som herjer med oss uten å prøve å kontrollere dem , så kan vi kanskje finne en ny form for trygghet. En trygghet forankret i en fornemmelse av hvem og hva vi er, bakenfor det vi begjærer og bakenfor de formene vi ønsker å holde fast ved.
En trygghet vi ikke kommer til ved å fornekte følelsene våre, men tvert imot ved å gå inn til roten av dem og kjenne hvorfor vi føler og begjærer som vi gjør. Hva finner vi der inne? Frykt for ikke å ha nok? Angst for å bli forlatt og alene? Uro for død og helse? Redsel generelt for det som er ukjent? Eller fortvilelse over å ikke strekke til?

Disse fullmånedagene lar oss komme nærmere kjernen av følelsene våre.
Vi har også lært i senere tid at å sette navn på det vi trodde var unevnelig, i seg selv er forløsende.

Nyttig innflytelse

Også Jomfruens tegn er sterkt inne i bildet nå på en måte som kan være virkelig nyttig for oss.
Vi blir utfordret til å se nærmere på alle praktiske detaljer. Hvordan kan jeg organisere meg selv sånn at ny innsikt fra de siste årene får plass i min hverdag? Er det fremdeles noe jeg kjenner at jeg skal endre i forhold til relasjonene mine og menneskene rundt meg? Trenger jeg å gjøre noe i forhold til kropp og helse? Eller må jeg justere noe i forhold til måten jeg jobber på?

Påminner om det vi har forandret

Vi har jobbet hardt og lenge med å tilpasse oss de store forandringene som har skjedd både i oss selv og i mennesker rundt oss.

Disse fullmånedagene blir vi minnet på hva det er vi har jobbet med. Hva vi har forandret. Gamle følelser kan komme tilbake for noen dager, som om de vil minne oss på hvem de er. Og vise oss hvorfor vi nok trengte å jobbe oss gjennom dem. Legge dem bak oss.

Helere

La oss ta imot denne påminneren. Og samtidig legge merke til den ganske jordnære tilnærmingen vi kan ha til det hele nå.

Vi har noen dager der vi får all hjelp vi trenger til å la det hverdagslige gå hånd i hånd med følelser som har virket for store for denne verden. Det er som om vi blir helere mennesker. Som om vi litt etter litt klarer å samle det tilsynelatende motsetningsfylte i oss til ett rike.

Ha en god fullmåne!

Med store følelser og hverdagslige rutiner som viser hverandre gjensidig respekt og gir rom for hverandre.

Med oss selv som helere mennesker.

Nymåne og fullmåne

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fullmåne, interessante dager, 27.oktober 2015