Fullmånen i dag er i Tyrens tegn, og Solen står i Skorpionen.

Det er en fullmåne som har fått mye oppmerksomhet over hele verden, fordi den akkurat nå er nærmere Jorden enn den har vært på mange tiår. Den er synlig større for oss, og kanskje kan vi også forestille oss at denne fullmånen har en ekstra, forstørrende effekt på følelsene våre?images

 

Tyr og Skorpion er to tegn som krever vår fulle oppmerksommehet og stor innsats fra oss hver gang de aktiveres. Årsaken til dette er like enkel som den er krevende.

 

I Tyren skaper vi fysisk virkelighet.

Tyren er det andre tegnet i dyrekretsen. Det første tegnet er Væren, som markerer starten på det astrologiske nyttåret, der dag for første gang er lenger enn natt ved vårjevndøgn.

I Værens tegn presser livskreftene på. Nye ideer, nye prosjekter, nye initiativ, ny energi. Nødvendig for at noe som helst kan bli til.

Men det er først i Tyrens tegn at all denne energien kan finne en form og bli til fysisk virkelighet.

Tyren er kjent for sin stahet, en stahet som er viktig for å klare å skape en fysisk form til disse store ideene og ildfulle initiativene.

Alle stjernetegn har sin motpart som de må finne balanse med, for ikke å ende opp som en karikatur av seg selv. Det er denne balanseringen mellom to motstående tegn som er tema ved alle fullmåner.

Skorpionen er Tyrens motstående tegn. Den beveger seg langt inn i vår psykologiske natur, og har dypest sett å gjøre med liv og død, og med nødvendigheten av å gi slipp på det som ikke lenger har livets rett. Det som er utdatert og som står i veien for at nye former kan få plass.

Og da er vi i kjernen ved det som krever så mye av oss i Tyr og Skorpion.

 

Utfordring: Indre krigssone.

Det å skulle lage en form av en ide, slik Tyren gjør, kan høres så enkelt og ryddig ut.

Men vi har sterke krefter til vår disposisjon i denne prosessen, nettopp fordi det er et kunststykke og et stort arbeid å få ideer omgjort til fysisk realitet.

Vi må selv knytte oss helhjertet til det vi skaper og former.

Begjær og eietrang er viktige ingredienser i prosessen, sammen med kjærlighet til det som er vakkert og til det som er fysisk tiltalende og behagelige. Uten at vi i Tyren virkelig går inn i det materielle med hele oss, så kan vi heller ikke virkelig få skapt noe ekte.

 

Og så altså, i Skorpionen må vi gi slipp på alt det samme!

Om Tyren ikke gir slipp kan stahet, grådighet og ren materialisme komme i veien for at nye initiativ kan finne form, igjen og igjen.

Dette er en rytme som Skorpionen forstår.

 

Vi vet alle at det er ikke bare, bare å gi slipp. På det vante, det trygge.  Og på disse dype, psykologiske mekanismene i oss selv som vi identifiserer oss så sterkt med.

Til slutt er det selve livet vi må gi slipp på, også dette en utfordring som hører til Skorpionens domene.

I prosessen med først å skape og knytte oss til den fysiske virkeligheten, for dermed å gi slipp og la oss transformere i Skorpionen,  så aktiveres gjerne alle våre vanskeligste følelser som mennesker.

Frykt og sjalusi, grådighet og kontroll er sider i oss selv som vi blir konfrontert med i Tyr/Skorpion.

Det kan, og vil i perioder av livet, lede oss inn i følelsesmessige krigssoner med oss selv.img_0239

 

Klarer vi å gå med et åpent blikk inn i disse krigssonene, og se med forståelse på det vi finner der, så er gevinstene store. For oss selv. Og for verden, om mange nok av oss orker å gjøre denne jobben med ærlighet, og med kjærlighet.

 

Gevinst: Fred og klarhet.

Buddhistene store Vesak festival, som feirer Buddhas opplysning, er knyttet til fullmånen i Skorpion, med Sol i Tyr. Altså til fullmånen vi har i løpet av mai/sluten av april. Sett med astrologiske briller kan Buddha sin lære dermed ses i sammenheng med den visdommen som finnes i aksen Tyr/Skorpion

Buddha søkte svar på lidelsens problem i sin meditasjon mot opplysning. Smerte, sa han, er noe vi ikke kan unngå, fordi den ligger i forgjengeligheten i vår natur (Skorpion). Buddhister, og buddhistisk inspirerte tradisjoner over hele verden mediterer over det å kunne møte smerte med forståelse. Ved å se forgjengeligheten som del av det å være mennesker og noe som er likt for oss alle så kan vi møte smerten både i oss selv og i andre med en større medfølelse, vi de si. Og dermed med mindre lidelse. Videre forteller de oss at indre fred er mulig å oppnå når vi har hatt mot til å møte smerten direkte fremfor å løpe fra den, og når vi møter den i oss selv og andre med medfølelse og kjærlighet.

 

Planeten Venus er knyttet til Tyrens tegn. Venus forteller om det som er vakkert og tiltrekkende og behagelig. I Tyrens tegn forteller Venus og om evnen til å se forbi ytre skjønnhet og inn i selve lyset i skaperverket, etter at Tyren har våget å kjempe sine slag i Skorpionens tegn.

 

Som beskrevet i forbindelse med nymånen for to uker siden, blir Skorpionen ofte fremstilt som en ørn når den har gått gjennom alle sine indre kamper. Eller som en fugl Føniks som reiser seg fra asken.img_0862

Når fugl Føniks reiser seg, vil samtidig Tyrens tegn fylles med lys og fred, som hos den opplyste Buddha.

Disse sannhetene om Tyr og Skorpion bærer vi alltid i oss.

Om følelsene river litt ekstra nå rundt denne superfullmånen, så husk at følelsene peker mot en sannhet som ligger i deg selv.

Den om ditt indre lys, og om din evne til å reise deg som ny fra asken.

 

God fullmåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fred og fugl Føniks