På grunn av etterspørsel legges de astrologiske symbolfigurene nå også ut for salg, foreløpig til introduksjonspris.
-et helt sett med 15 figurer samt markører for transitter, noder og aspekter koster kr 2100,- Horoskop”scene” følger med, samt en kort forklaring på symbolikken i hver figur.
-sett med fire selvvalgte figurer koster kr 500,-
-enkeltfigurer koster kr 135,-

Figurene er ca 7 cm høye.

Bestilling til post@veilederverksted.no, eller til telefon
930 42 724.