For å klare å “få tak i” det som kan virke som abstrakte, astrologiske tanker, så vil dette foredraget konkret vise forholdet mellom Venus og viktige vekstprisnipper i naturen, og vi vil også se helt konkret på hvordan vi kan gå frem for å legge tydeligere merke til Venus i våre egne liv.

I likhet med med både mennesker, dyr, planter og alt som lever er også planeter levende vesener. De har sine egenskaper, og er som oss og vår egen Jord under utvikling.

I esoterisk astrologi, som er en egen renting i astrologien, heter det at Venus er en hellig planet. Det vil si at den er kommet så lang i sin utvikling at den kan vise vei for andre som kommer etter.

Et lite blikk på vår egen Jord og på oss som bor her, forteller oss at vi kan trenge en ledestjerne. Dette gjør det enda mer interessant å prøve å forstå Venus, og å utforske hvordan vi kan gi rom for denne ledestjernen i oss selv og mellom oss.

Foredraget blir holdt i Bergen sentrum, informasjon om lokale kommer senere.

Mer om Venus

Pris for foredrag: kr 200,- Betales ved døren

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Foredrag om Venus: Hvordan kan vi legge merke til og forstå Venus i oss selv og i naturen? 6.juni kl 18.00-20.00