Det var en gang…….

Historien om det store riket, de fire oppgavene og de tolv arbeidene.

Det var en gang en hersker som regjerte over et rike som var så uendelig stort at alle andre riker hørte til under dette ene. Det var så stort at den store herskeren måtte sende et uendelig antall konger i sitt sted til de uendelig mange kongedømmene i riket. Oppgavene som skulle løses var så store at kongene hadde mange hjelpere med seg, og for at riket skulle opprettholde sin balanse fikk alle kongedømmer også sine egne oppgaver å ta ansvar for. Disse oppgavene ble avtalt med den store herskeren før en konge med sine hjelpere ble sendt ut til sin kongedømmer.

Det var fire oppgaver som måtte skjøttes.

Den første handlet om å passe på menneskenes ild, den som engang var gitt menneskene rett fra den store herskeren selv.

Ilden brant i menneskenes hjerter og ga dem varme og engasjement. Når ilden brant fra et åpent hjerte så satte den mennesker i kontakt med hverandre og ilden var da kjærlighet både til alle mennesker og til de guddommelige ideene som bandt dem sammen i ett fellesskap.

Når ilden brant men menneskene hadde mørke hjerter, da var det på en ganske annen måte.

Kongene som skjøttet ilden hadde en stor og viktig oppgave.

Den andre oppgaven handlet om å passe på jorden til menneskene og alt de levde i sin verden med.

Den handlet om den tålmodige visdommen som ligger i det å plante et frø i den mørke jorden og stelle det og pleie det så det kan vokse frem med sin egen skjønnhet. Når menneskene pleiet jorden med et åpent og elskende hjerte, og med respekt for den rytmen som jorden krever, da frydet alt seg og riket var i harmoni. Når mørke hjerter gjorde at menneskene fryktet jordens rytmer og derfor tvang den inn i rytmer som passet deres fryktende hjerter, da var det på en ganske annen måte.

Kongene som passet jorden hadde en stor og viktig oppgave.

Den tredje oppgaven handlet om å passe på luften som alt levende pustet i.

Skyer og vær, og også menneskenes egne tanker og ord hørte til dette riket. Det handlet om å lære hva som skaper storm og hva som gir stille vær, og om å bruke denne kunnskapen klokt. Når menneskene styrte været med kloke hjerter, så ville skybrudd og solrikt vær fordeles jevnt og været ville være til gavn for alt som levde i kongeriket. Når hjertene var lukket for klokskap så var det på en ganske annen måte.

Kongene som så til luften og til menneskenes tanker hadde en stor og viktig oppgave.

Den fjerde oppgaven handlet om å passe på vannet, som menneskene og alt de levde i sin verden med ikke kunne klare seg uten.

Flo og fjære på havene og i menneskenes sinn hørte til dette riket. Følelsenes verden var også vannets verden. I dette riket måtte menneskene lære seg å forstå alle vannets kvaliteter, fra den hos dugg i morgenfriskt gress til den i hundreårsbølgens rasende kraft.

Når menneskene hadde tillitsfulle hjerter så var de også åpne for vannets og følelsenes veier og lot disse uhindret renne gjennom seg. Når hjertene hadde lært seg å tvile kunne kampen mot vannets krefter bli stor og fatal.

Kongene som lærte menneskene om vannet hadde en stor og viktig oppgave.

 

I hvert av de uendelig mange kongerikene var det mange ulike oppgaver som måtte løses, slik det alltid er. Hver konge hadde derfor med seg helt nødvendige hjelpere, som alle igjen hadde sine oppgaver. For en konge som for eksempel hadde fått i oppgave å lære menneskene om vannet, kunne hjelperne ha lang erfaring fra en av de tre andre oppgavene. Alle hjelperne var naturligvis håndplukket med sine erfaringer, og hver konge sine behov hadde selvfølgelig røtter i hva denne kongen tidligere hadde erfart. Slik er det alltid.

 

De fire oppgavene ble til tolv

De fire rikene og de tre veiene.

Etter hvert som arbeidet til kongene skred frem, ble det behov for å gjøre oppgavene deres enda tydeligere.

Det ble da til at arbeidet med ilden, med jorden, med luften og med vannet skulle utføres på forskjellige måter av forskjellige konger. Dette for å få en enda større balanse i riket.

De tre forskjellige måtene å utføre oppgavene på skulle være:

De som skulle starte en ny bevegelse og som generelt skulle bringe inn en ny forståelse for den store oppgaven: Igangsetterne.

De som skulle opprettholde det gode arbeidet som allerede var gjort, og som på den måten skulle sørge for at arbeidet var balansert i den store oppgaven: Opprettholderne.

De som kunne se og forstå når noe var ferdig og måtte avsluttes, slik at det det senere kunne komme inn nye måter å gå videre med den store oppgaven på: Overgangshjelperne.

Med de fire oppgavene, og de tre måtene å løse dem på, ble det til sammen tolv arbeid det skulle jobbes med i det store riket.

De mange hjelperne

»Jeg er» – Kongen

Alle kongene ble kledd i gult, Solens egen farge. De hadde naturligvis kroner på hodene, og mer og mer gull kom til syne på kronen etter hvert som de hersket i sine riker ut fra hjertets klokskap. Hele den verden de regjerte i holdt de i sine hender, rett ut fra hjertet. Kongen var naturligvis den samlende kraften i riket, og var den som lærte alle menneskene i riket å si og forstå ordene ”jeg er”. På kongenes kroner var der et symbol som forestilte en formørket Sol. Gjennom sin regjeringstid ville hver konge finne måter å gå inn i sitt eget mørke på, måter å lukke øynene for en periode for verdens ytre glans. I disse stundene ville kongene komme dypere inn i sine egne hjerter og forstå bedre den oppgaven den største herskeren hadde satt dem til. Den hendte også at de i disse periodene måtte gi slipp på noe av det de først hadde trodd var deres oppgave. De lærte alle at i mørket fantes et eget lys som lærte dem å skjelne klarere.

 

Eventyrverksted.

Historien over er historien om de fire elementer vann, jord, ild og luft samt de fire modaliteter igangsettende, fast og bevegelig. Kombinasjonen av disse 4×3 psykologiske karakteristikene utgjør tilsammen de 12 stjernetegnene. Kongen antyder Solen og dens plassering i fødselshoroskopet.

I heftet som følger med Eventyrverksted er det beskrevet en tilsvarende historie om hver av planetene, og også fem av asteroidene, som alle kan gjenkjenne i sitt eget fødselshoroskop. Ved hjelp av figurer og brett, samt forklaringene som følger med, kan du komme nærmere en intuitiv forståelse for hva de mektige kreftene som planetene representerer betyr i ditt liv.

Brett og figurer brueks i kosnultasjoner hos Veilederverksted, dersom du ønsker det. I tillegg er det også mulig å kjøpe et sett med håndlagete dukker, brett og hefte.

Et sett koster kr 2200,-. Frakt innen Norge er inkludert.