1796410_862529930521594_6771006353039183719_n
Det er jul! Det er den mørkeste tiden på året! Og vi våkner opp med fullmånen nå på 1.juledag.
Det er klart vi da føler, i rikt monn! Alle slags følelser!
Gleden og freden i det gode samværet. Og lengselen etter det samme.
De såre følelsene og lengsel etter noe som engang har vært eller som det aldri ble noe av. Sammen med de gode minnene om det som var og gode følelser for det vi håper skal komme.
Noen av oss kjenner mest på de gode følelsene i disse juledagene. Andre kjenner mer på savnet.
Og kanskje mange av oss kjenner at det varme og det såre går hånd i hånd. At vi rommer mange følelser og motsetninger på samme tid.
Fullmånen lar oss føle mer! Inviterer oss til å stå i følelsene i all sin kraft. Til å stå stille i dem en liten stund, uten å la oss oss distrahere vekk fra dem av rasjonelle forklaringer, av travelhet eller av de mange forventningene fra andre og fra oss selv.
Følelser
Følelser er ikke permanente. Hverken de gode, som vi strever så hardt for å komme til. Eller de vonde, som vi ofte bruker mye energi på å holde ute fra livene våre. Likefullt viser de oss til små eller store sannheter, om vi bare slipper dem til og lytter til hva de vil fortelle oss.
En klok mann har sagt:
“Ingenting vil noen gang forsvinne før det har lært oss det vi trenger å vite”
(Pema Chödrön).
Velsignelsen ved fullmåne er at følelsene blir så sterke at vi kan ikke kjempe imot. Så la oss heller følge dem med interesse og nysgjerrighet, og se hva de har å vise oss.
Tilhørighet og ambisjon, Krebs og Steinbukk.
Ved dagens fullmåne står solen helt i begynnelsen av Steinbukkens tegn, og månen står helt i begynnelsen av Krebsen. Dette er to tegn som tilsammen setter fokus på ambisjoner og personlige mål på den ene siden, og nettop følelser, familie og tilhørighet på den andre siden.
Lar vi oss selv gå fullt inn i det havet av følelser som potensielt ligger i spenningen mellom Steinbukk og Krebs, og som julehøytiden med alle sine tradisjoner gir oss rikelig anledning il å utforske? Ja, da kan vi kanskje få øye på noen sannheter i oss selv som er knyttet til:
-Vår dypeste tilhørighet til den største familien, som er menneskeheten (Krebs)
-Våre dypeste ambisjoner og mål for det å være et menneske, og sjelens ambisjoner om å klatre til en topp der den har nok utsyn og forståelse til å kunne bidra med noe godt til vår store familie (Steinbukk).
Med ønske om en velsignet og sannhetssøkende julehøytid og fullmåne til alle brødre og søstre.

Om nymåne og fullmåne

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

En velsignet fullmåne i dag, 25.desember 2015