I natt var Månen ny i Vannmannens tegn.

Våre håp og visjoner kan liksom nullstilles litt. Vi har en anledning til å starte litt på nytt, sånn som vi har ved alle nymåner.
I Vannmannen møter vi samfunnet, og vi møter de gruppene vi opplever at vi hører til eller ikke hører til i. Visjoner og originale ideer hører og til i Vannmannen.

Så: hva er mine drømmer for det samfunnet jeg er en del av, både i mine egne grupper, og for den store verdensfamilien som jeg også tilhører?

 

To uker fra nå får vi en måneformørkelse (ikke synlig fra Norge) som gir oss noen svar. Da står Månen i Løvens tegn og sier: Alt du håper på for verden må begynne med deg selv!

Med dette settes et tema som blir så viktig gjennom hele 2017:

Når jeg, som den største selvfølge, kan stå lekent og ekte frem med den jeg er, da skjer det også noe med min tilknytning til de større gruppene.

Det blir tydelig for meg hvor jeg ikke hører til og hva jeg derfor bare skal gi slipp på.

Stå frem med den jeg er

Og like tydelig blir det hvor mine håp resonerer med menneskene rundt meg.

 

To stemmer.

Som så ofte så kommer det jo ikke helt av seg selv. Alt betydningsfullt i dette livet har en dør inn til seg som vi må åpne; noen ganger med stort besvær og andre ganger holder det med et lite dytt. Men intensjonen om å åpne døren den kommer fra oss.

Akkurat nå virker denne døren inn til ”gjengen” vår, eller til den store verdensfamilien, litt besværlig å få opp.

Det er flere stemmer som hvisker inne i oss:

-Er jeg egentlig verdt å ha en gruppe rundt meg, har jeg egentlig noe å bidra med? Eller kanskje vi tar den helt andre varianten: Fortjener de min tilstedeværelse?

-Orker jeg nå egentlig å vise frem det ”sanne meg”, med all den motstanden jeg tenker det sikkert må medføre?

-Og smerten og avvisningen jeg har opplevd så mange ganger før, hvordan skal jeg klare den igjen? (at denne smerten ofte begynner med våre egen avvisning av vår egen sårbarhet er noe vi kanskje ikke har så lyst til å høre på akkurat nå).

 

Men så er der samtidig en annen stemme som sier: Jo, du kan! En stemme som kanskje til og med er litt mindre opptatt av hvordan det føles.

Den sier til oss ” det blir ikke som før, ingen ting blir på samme måte som før”.

Den stemmen er vår evne til å tenke helt nytt, helt utenfor boksen. I astrologiens språk heter denne påvirkningen Uranus!

Det nesten militante nybrottsarbeidet til Uranus (som står i Værens tegn nå, så da kan det komme ut litt voldsomt innimellom) er noe vi kan se både rundt oss og i oss selv ved denne nymånen.

Kjenn etter! Noe godt vil komme! Fordi det må!

 

Tre oppfrodringer.

Dette er rett og slett en revolusjonær nymåne. Og det er tre ting vi blir oppfordret til å ta inn i våre intensjoner, og som vil gi oss alle god avkastning når vi kommer til den viktige fullmånen og måneformørkelsen om to uker:

Min egen trygghet.

  • Det første er å tone meg inn på den tryggheten jeg har i meg selv.

Noen ganger kan denne virke utilgjengelig. Men la oss ta tid til å gå inn i stillheten, og kjenne på den helt forsiktige, lille flammen som alltid finnes der inne. Dypt inne i deg selv, og kanskje beskyttet av mange forsvarsverk.

Det er når vi glemmer å lytte til denne stille flammen at vi begynner å bygge murer mellom oss selv og andre.

Når vi først retter oppmerksomheten mot vår indre flamme, vet vi at det eneste som kan true den er at vi selv glemmer å holde den hellig i oss.

Oppmerksom på relasjoner.

  • Det andre er å være oppmerksomme på relasjonene våre, for de vil og for tiden dras inn i vårt revolusjonære blikk på tilværelsen. Akkurat nå er det en tendens til at alle relasjoner og alle forhandlinger vi står i på en måte blir forstørret, sånn at det som er av godt eller dårlig der kommer veltende frem. Litt som troll av eske. Dette gjelder i hele spekteret, fra det politiske storspillet og ned til den relasjonen jeg har til meg selv.

Oppmerksom på ordets makt.

  • Det tredje er å huske at ordet har makt. Stor makt. Akkurat nå kan mange av oss oppleve at både egne og andres ord går dypere, og dermed også rører dypere.

    En nymåne for alt det nye som skal og må komme.

Kanskje du vil ta disse tre punktene med inn i dine intensjoner for denne nymånen, som er en nymåne for alt det nye som skal og som må komme.

 

Forklart med astrologiens språk:

Nymånen står i Vannmannens tegn, og den har harde aspekter til Venus, Saturn og Khiron. Derfor kjenner vi på noe motløshet, på smerte og på tanker om egen (eller andres!) verdighet.

Samtidig er nymånen i Vannmannen styrt av Uranus, og Uranus har  et tett og spennende og kreativt aspekt til nymånen (kalles kvintil).

Aspekter er vinklene mellom planetene, og forteller hvordan de forskjellige planetene snakker til hverandre, eller hvordan de forskjellige sidene i oss selv forholder seg til hverandre.

 

Uranus er i konstant revolusjonsmodus, og særlig nå for tiden når den står i Værens tegn, der den kan fortone seg både som bråkmaker og som pioner.

Uranus lager for tiden et stort kors med fire andre himmellegemer. Alle disse står i det vi kaller igangsettende tegn.

Det er i de igangsettende tegnene at nye prosjekter startes, og det passer selvfølgelig veldig fint for den revolusjonen Uranus ønsker å styre , både på ytre og indre plan.

Nymånen selv står jo i Vannmannens tegn , som er det vi kaller et fast tegn, og som har som funksjon å stå i det som er, holde fast ved det.

Det store samfunnet hører til Vannmannens tegn.

Men enda viktigere: Menneskeheten assosieres med Vannmannen, og det er menneskeheten Vannmannen holder fast ved.

Det knaker i Vannmannens strukturer når dens hersker for tiden spiller med alle tegn som vil sette i gang noe nytt. Det slår sprekker, som det alltid må når det gjøres plass til det nye.

 

Dyrekretsen består av fire igangsettende tegn (Vær, Kreps, Vekt og Steinbukk, markert med rødt), fire faste tegn (Tyr, Løve, Skorpion og Vannmann, markert med grønt) og fire bevegelige tegn (Tvilling, Jomfru, Skytte og Fisk, markert med blått).

 

Himmellegemene i det igangsettende korset, slik de er på himmelen nå:

  • Uranus i Værens tegn har vi allerede nevnt, som hersker over Vannmannen og derfor er så viktig ved denne nymånen.
  • Vesta er den nest største asteroiden i asteroidebeltet, og en av de store gudinnene på stjernehimmelen. Hun står i Krepsens tegn nå, og er den som ber oss gå inn og ta vare på den stille flammen som alltid finnes i oss selv.

Hun vil også spørre: Hva brenner du for? Hva er hellig for deg?

Når Vesta står i Krepsens tegn, retter den oppmerksomheten mot hvor vi føler oss grunnleggende trygge. Er det i våre egne følelser? Eller i våre familier, våre hjem, vårer røtter, vårt land eller vår nasjon? Alt dette er tema som vi møter i Krepsens tegn.

Om vi virkelig lytter til Vesta i Krepsen med stor oppmerksomhet, så har hun dette å si:

Din trygghet finner du i dypt i ditt eget fundament. Fremfor å lukke vinduer og dører for å beskytte deg selv i din søken etter stabilitet, kan du med stor frimodighet åpne opp så lyset fra ditt hus får skinne fritt ut i verden. Dette prosjektet er det som skal være hellig for deg.

  • Jupiter står i Vektens tegn, og forstørrer der alt som handler om våre forhold, og våre forhandlinger med verden og med oss selv.
  • Og sist, men ikke minst; Pluto og Merkur står sammen i Steinbukkens tegn. Ord og tanker er viktige. Ord og tanker (Merkur) som går dypt (Pluto), og helt inn i de grunnleggende strukturene (Steinbukk) for våre liv. Med denne kombinasjonen kan ord på den ene siden ramme hardt, så la oss være oppmerksomme på det! På den andre siden gir det oss en mulighet til å tenke grunnleggende om hvilke strukturer vi trenger å endre, og hvilke vi trenger å dyrke frem.

 

Det igangsettende korset som er beskrevet her kan gi mye bråk, fordi de fire sidene fort kommer i konflikt med hverandre.

Men samtidig gir dette korset oss muligheten til å sette i gang endringer som gir plass til det som er sant og ekte i oss selv og i hverandre.

 

Veien frem til fullmånen 11. februar:

Mer direkte og tydelig.

Like etter nøyaktig nymåne i natt, gikk Mars inn i Værens tegn, og om en ukes tid vil Venus følge etter inn i Væren.

I den grad situasjonen har virket noe uklar og forvirrende for oss siden nyttår, så vil disse to planetene i Væren gjøre situasjoen mer direkte og tydelig. Vi vet enda bedre hva ”det handler om” når vi kommer til fullmånen. Mars og Venus har vært i Fiskens drømmende tegn for å hente sin inspirasjon den siste tiden. Med overgang til Væren går de fra inspirasjon til handling.

Hvilke tanker hjelper oss å bygge noe sammen?

Merkur vil ved fullmånen ha gått inn i Vannmannens tegn, og tankeprosessene våre vil skifte fra å fokusere på hva som ikke virker og som må lukes vekk, til hva vi ønsker å bygge sammen.

Større refleksjon i forhold til relasjon og forhandling.

Jupiter i Vektens tegn vil gå retrograd innen fullmånen, og vi går inn i et mer reflekterende modus i våre relasjoner og forhandlinger, men fortsatt med forstørrelsesglass på hva som virker og hva som ikke virker.

 

Hanens år.

Samtidig startet også det nye kinesiske året ved denne nymånen. Vi går fra Ildapens år, til Ildhanens år. Hanen får frem sin mening, kommuniserer og utveksler informasjon. Ildhanen gjør det med stort engasjement.

Si hva du mener! Og pass på at dine tanker og ord springer ut fra din egen sannhet.

Vi er alle med i de store endringene som skjer for tiden.

Vår oppgave er å bidra ut fra det som er sant og det som er godt i oss selv.

 

Historien om de to ulvene:

En kveld satt en gammel indianer og snakket med sitt barnebarn. Han fortalte om en kamp som foregår i oss mennesker.

Han sa:

”Gutten min, det foregår en kamp mellom to ulver inne i oss alle. Den ene ulven representerer det onde: Den representerer sinne, misunnelse, sjalusi, anger, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, bitterhet, mindreverdighet, løgn, falsk stolthet og ego.

Den andre ulven er god. Den representerer glede, fred, kjærlighet, håp, ro, ydmykhet, godhet, velvilje, empati, generøsitet, medfølelse og tro”

Barnebarnet tenkte på dette i noen minutter før han spurte bestefaren:

”Hvilken av ulvene vinner kampen”?

Den gamle indianeren så alvorlig på barnebarnet og svarte:

”Den du mater…..”

 

God nymåne!

 

De som vil påvirkes sterkest av denne nymånen er de som har fødselsdag mellom 28 januar og 2. februar, mellom 28.juli og 2. august, mellom 5. og 9. januar, mellom 14. og 18. oktober, mellom 15. og 19. juli og mellom 8. og 12 april.

For de som kjenner sine horoskop er det disse gradene i dyrekretsen som blir påvirket (pluss/minus to grader):

8 grader Vanmann/Løve

17 grader Steinbukk

20 grader Vær

25 grader Kreps

23 grader Vekt

 

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

En revolusjonær nymåne. Ditt bidrag er ditt Sanne Jeg.