Skorpionen ser inn, på det som ligger gjemt lengst inne i oss selv. Og den ser ut, etter det som ligger  dypest nede i relasjonene mellom oss. Den lille Skorpionen er kjent for sine dødelige stikk, fordi den kjenner hva som må vekk for at vi skal kunne bevege oss videre.  Skorpionen er historien om Fugl Fønix, som brant til aske for så å reise seg opp igjen i ny prakt. Skorpionen har til alle tider også vært avbildet som en ørn. Med sitt skarpe blikk ser den hver minste bevegelse langt der nede, mens den glir stille og uanstrengt gjennom luften som fuglenes konge.

Stå stille med frykten

Lengst inne i oss selv, og gjemt lengst vekk i relasjonen mellom oss, er der for oss alle begravet ting som vi ikke umiddelbart har lyst til å se nærmere på. En frykt. En uro. Noe vi vegrer oss for , fordi vi  ikke vet hva vi skal gjøre med det vi finner der.

Skorpionens arbeid er å hente frem det vi er redde for. Få oss til å se på det. Forholde oss til det. Det er som oftest slettes ikke behagelig når det skjer. Men la oss gjøre følgende øvelse denne gangen når ubehaget kommer med all sin kraft: la oss bare bli stående helt stille og betrakte det, kanskje vi til og med klarer å se på det med en form for nysgjerrighet og undring?

Det ligger dypt i vår natur å gå vekk fra et som er ubehagelig, og som oftest er det svært fornuftig av oss å unngå det som gir smerte og heller velge det som føles godt. Men når det kommer til vår egen frykt så er det annerledes. Om vi alltid velger å løpe vekk fra den så er det den som blir vår herre, den som alltid bestemmer hvor vi går.

Om vi gjør akkurat det motsatte nå, bare står stille og betrakter…….hva vil skje da?

«Me too»

Skorpionens tema er usedvanlig sterke nå, fordi mange planeter står i Skorpionenes tegn. Jupiter vil være her i et helt år og kaste sitt søkelys langt inn i det som har vært gjemt og skjult alt for lenge.  I det øyeblikket Jupiter gikk inn i Skorpionen begynte historier å komme opp i dagen som gjør at folk over hele verden nå står frem og sier «Me too».

Så mye frykt og ubehag har i lang, lang tid ligget dypt begravet, før det nå går en bølge over verden der tusener av mennesker stopper opp og gir navn til det som var unevnelig. Kreftene brukes ikke lenger på å skjule og se vekk.

Vi kan alle sammen reise oss opp og si «me too». Se seksuell trakassering  og all type maktmisbruk inn i hvitøyet. Både det vi har blitt utsatt for selv, og det vi er årsak til at andre er bli utsatt for. Som mennesker har vi alle kapasitet til å misbruke vår makt over andre. La oss våge å se direkte på det, uansett hvor ubehagelig det er.

Og mer enn noe annet er det i denne prosessen vår egen frykt vi reiser oss opp mot.

Frykt for forandring, frykt for å ikke ha nok. Frykt for død, for ensomhet og for å ikke lykkes. Vi får all tenkelig hjelp nå  til å se på alt som utfolder seg, og se på hvor vår egen frykt og vårt eget ubehag kommer fra.

Det paradoksale er at endring kan ikke skje før vi fullt ut aksepterer det som faktisk er tilstede akkurat nå. En fullstendig og kompromissløs aksept av tilstanden er det eneste som kan gi oss den innsikten vi trenger for at endring senere kan finne sted.

I bunn og grunn er dette del av vår barnelærdom: Trollet sprekker når det treffes av morgenens første solstråler.

Nymånen i dag er en gyllen anledning til innsikt og til å sette lys på trollet.

Bruk anledningen! Stopp opp og våg å se!

Konflikt

Allerede i utgangspunktet så har denne nymånen  mye skorpion i seg fordi både Venus og Jupiter også bringer frem Skorpiontemaene for oss over en lenger periode. Venus leder oppmerksomheten vår alltid mot relasjoner, og mot hva som generelt er mine verdier. Også dette utfordres vi til å ta et nærmere blikk på nå.

Hva er egentlig verdifullt for meg? Og hvilke verdier, både materielle, personlige  og relasjonelle, trenger jeg kanskje å gi slipp på nå for at det som er MEST verdifullt for meg skal få mer plass? Ryddeprosesser som dette kan være brutale. Og samtidig gir de plass til at livet kan utfolde seg på en helt ny måte.

Dagene rundt denne nymånen bærer også i seg potensiale for sterke konflikter. Kan hende opplever du dette som en intens indre konflikt. Eller du får det presentert som en konflikt med mennesker rundt deg. Den astrologiske forklaringen på dette ligger i Mars og Pluto, som begge hersker over Skorpionens tegn. Disse to planetene står i en svært krevende posisjon til hverandre nå, noe som påvirker nymånen med intens kraft. Temaene er store og berører relasjonene dine, økonomi, og måten du strukturer liv og arbeid på.

Igjen: Stopp opp! Stå stille, og våg å se direkte og kompromissløst på det som er.

Ny start og tydelig retning

Nymånen gir oss alltid anledning til en ny start. Skorpion-prosesser gir også alltid perioder med en følelse av usikkerhet. Når vi gir slipp og lar gå, hva har vi da igjen? Det vi har igjen er i hvert fall en lettere ryggsekk. Og med en lettere ryggsekk blir det ganske enkelt lettere å gå videre på vår egen vei. Og innimellom alt det som ikke lenger har liv og ikke lenger kan være med oss, så ligger der alltid en sannhet og en skatt og venter på oss.

Allerede i løpet av dagen vil Månen gå over i Skyttens tegn, og Solen følger etter om noen får dager. Skytten har en helt annen energi i seg og får oss til å se fremover mot nye mål.

Jo mer vi er i stand til å stå helt rolig i det som kommer opp for oss akkurat nå, jo tydeligere vil vi kunne bli på vår egen retning i ukene som ligger foran oss.

God nymåne!

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

En lettere ryggsekk