Solformørkelse 13.juli i Krepsens tegn.

Så er det igjen den tiden av året da alt som skjer på en måte står frem som forstørret, alt får liksom et mer intenst uttrykk.

Gratulerer til oss! Vi er under vekst og foredling!

Og hva skyldes dette «lille ekstra»? Det skyldes en periode med måne- og solformørkelser. Det kommer tre på rad, og de vil i sommer skje på disse datoene:

  1. juli, delvis solformørkelse
  2. juli, total måneformørkelse
  3. august, delvis solformørkelse

Neste periode med måne- og solformørkelser kommer januar februar 2019.

Hva skyldes intensiteten?

Det tekniske:

Måne -og solformørkelser skjer ved fullmåne og nymåne, når Solen og Månen befinner seg 15 grader eller mindre fra de punktene der Månen krysser Solens bane. Det finnes to slike krysningspunkt, nemlig der Månen krysser på sin vei opp over ekliptikken (ekliptikken er det fine ordet på Solens bane), og der den krysser på sin vei ned. Vi kaller disse to punktene for nordlige måneknute (oppadgående) og sørlige måneknute (nedadgående).

Og bakenfor det tekniske: krysningspunkt mellom klar bevissthet og dype emosjoner.

Solen og dens bane representerer vår klare bevissthet og også hvor vi hele livet gjennom jobber og til tider slåss for å stå frem med en sunn og klar og godt integrert personlighet.

Månen viser til det emosjonelle rommet der vi er konstant forbundet med fortiden, og som dermed også danner grunnlaget for vår mentalitet og våre beslutningsmønstre.

Så i krysningspunktene mellom Sol og Måne oppstår et møte mellom alt vi skal bli og alt vi skal stå frem med på den ene siden, og alt vi har vært og alt som tilhører den emosjonelle delen av personligheten på den andre siden. Og når Solen og Månen møtes på sine egne krysningspunkt gir dette en voldsom kraft. Fortid og fremtid, klar bevissthet og dype emosjoner, alt møtes og holdes opp foran oss.

Siden mai 2017 har måneknutene beveget seg gjennom Løvens og Vannmannens tegn; den nordlige knuten i Løven og den sørlige knuten i Vannmannen. Den nordlige knuten har alltid litt mer av Solens kvalitet og den sørlige mer av Månens kvalitet. Så den nordlige knuten siden 2017 har vist oss til Løvens kvalitet, har presset oss ut på scenen for at vi skal bli sett for de vi er, og ikke som en mindre ekte utgave av oss selv.

Måneknutene beveger seg baklengs gjennom stjernetegnene, og om noen måneder kommer deres akse til å gå inn i Krepsen og Steinbukkens tegn. Den nordlige måneknuten vil da snart dra oss alle sammen nærmere vår egen følsomhet i Krepsen. Det vil bli en periode på ca halvannet år der vi alle sammen på forskjellige måter vil bli minnet på ta vårt eget, og hverandres, indre barn mer på alvor.

Solformørkelsen 13.juli skjer mens Solen er på de siste gradene av Krepsene tegn, mens den nordlige måneknuten står på de aller første gradene i Krepsens tegn. Så temaet blir både å stå frem med oss selv og skinne klart og tydelig (Løven) samtidig som vi viser oss selv både respekt og forståelse for vår egen følsomhet.  La oss huske å gi både oss selv og hverandre omsorg, vi er i samme båt alle når det gjelder det at vi bærer med oss et lite, såret barn på innsiden!

Men så er det mer til historien denne gangen! Planeten Pluto står nøyaktig 180 grader overfor nymånen!

Ut med gamle metoder.

Pluto sier: Riv ned, gjør om og ta vekk alt som ikke tjener deg lenger! Om det kjennes godt eller ubehagelig er likegyldig der Pluto er involvert!

I denne sammenhengen sier Pluto: Riv ned alt som hindrer deg i å komme i kontakt med din egen følsomhet! Kast ut alle gamle forsvarsmekanismer for de tjener deg ikke lenger! Brenn også vekk alle gamle forestillinger som har fortalt deg til alle tider at du ikke er verdig å stå frem å skinne som den du er.

Og hva er resultatet? At du står her nå ganske så opprevet og naken. Du vet med deg selv at følelsene du kjenner på ikke er nye, men de har til nå vært på et mer beskyttet sted lenger inne i deg selv, der du tenkte at du hadde en form for kontroll over dem.

Kanskje tenker du sågar at voksne mennesker kan ikke føle sånn som dette? At du som har levd så lenge og erfart så mye «burde vært kommet lenger». Vel, om du tenker noe sånt, eller noe i samme gate, da er det bare å gratulere igjen! For du er i kontakt med dette lille barnet i deg selv! Og du kan begynne å gi det den omsorgen og den støtten det trenger. Ikke for at det skal gå å gjemme seg igjen, men for at det skal lære at det er trygt å stå frem også med alle emosjoner som dette lille barnet så langt har trodd det var tryggest å gjemme vekk.

Ut av grotten.

I oppkjøringen til denne eklipseseongen har det utspilt seg et ganske enestående drama som hele verden har tatt del: Historien om 12 gutter og en ung mann i en grotte. Noen ganger spiller det seg ut historier som er svært beskrivende for prosesser som astrologien peker på. Grottehistorien er et eksempel på en slik historie.

Samme dag som Solen gikk inn i Krepsens tegn gikk de 13 personene inn i grotten. En grotte er et «krepse-sted». Den er under Jordens overfalte, akkurat som Krepsen selv ønsker å være det. Den er en åpning i Jordens indre som gir rom for det vi ønsker å beskytte fra larm og lys på Jordens overfalte, nøyaktig etter Krepsens ønske. I tilfellet for guttene så viste ferden ut av grotten seg å være en kamp om liv og død. Når Pluto nå står rett overfor nymånen så er saken ikke bare den at vi kjenner på noen følelser, men det oppstår er en nødvendighet i å forholde seg til disse følelsene som er helt vesentlig for oss. Vi kan ikke lenger bli ved det som før ga oss beskyttelse og trygghet, vi må ut uansett hvor risikabelt det oppleves. Det er ikke nok oksygen inne i grotten til at livet kan fortsette der.

Vi vet at alle 13 kom seg trygt ut. Og vi vet også at det ble gjort store ofre for å redde dem ut. Ingenting vil noensinne igjen bli det samme for dem som var involvert.

Solformørkelsen 13. juli bringer altså inn Krepsens tema, noe som er en forsmak til halvannet år som snart kommer der den nordlige måneknuten så å si vil tvinge oss til å rette blikket mot Krepsen.

En hel verden lot seg bevege av guttene i grotten. Vi kjente alle både medfølelse, bekymring og lettelse ettersom historien utspilte seg.

Ta vare på barnet!

Samtidig er den grusomme sannheten at 1000vis av barn hver eneste dag blir drept og utsatt for grov vold i verden. Barn som dør hver dag på grunn av vold er estimert til 50.000. https://www.globalresearch.ca/starving-and-bombed-children-of-yemen-seek-entrapment-in-flooded-thai-cave/5647136

Vi, som et globalt samfunn, forholder oss med andre ord med makt og vold til en stor gruppe av de mest forsvarsløse blant oss. Vi møter ikke barnet på en måte som gir liv og vekst, men på en måte som gir død og avler vold. Du som leser dette og jeg som skriver er ikke direkte innblandet i disse grusomhetene. Men vi er alle som èn ansvarlige for å henvende oss med respekt, klokskap og forståelse til det sårbare barnet i oss selv og i hverandre. Et slikt møte med oss selv kan skje når vi våger oss ut av vår egen grotte av forsvarsmekanismer som ikke lenger støtter oss. Det kan virke som en livsfarlig ferd. Men sannheten er at vi har ikke noe valg. Vi må ut, i all vår sårbarhet og all vår prakt!

Vi vil i tiden fremover måtte forholde oss til historier om at barn ikke blir tatt vare på. Vårt ansvar er å begynne med oss selv, og med måten vi møter enhver form for sårbarhet på.

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Den vakre sårbarheten.