IMG_0921På denne side siden finner du artikler knyttet til spesielle astrologiske tema, som for eksempel de ulike planetenes innflytelse. Etterhvert blir det også lagt ut tekster som omhandler astrologiske påvirkninger for tiden vi er i.

Tekster for nymåne og fullmåne finner du under “Tanker ved nymåne og fullmåne”.