Fullmåne og overgangsfase.
Gårsdagens fullmåne har satt søkelys på viktige trekk ved den tiden vi er inne i nå.
Vi befinner oss i en overgangsfase. I flere år har fokuset for enkeltmennesker og for verdenssamfunnet vært store omveltninger og brudd med gamle systemer.
En periode som, med stor voldsomhet, har bragt opp tema for tema som må reformers på grunnlegende vis for at vi skal finne balanse i oss selv og i den verden vi lever i.
I astrologisk forstand er det planetene Pluto og Uranus som har provosert frem uroen Disse planetene står nettopp for revolusjon og for total transformasjon av det som ikke lenger fungerer, og når vi treffes av deres påvrkning er det ingenting som igjen kan bli som før.
Den mest intense perioden med innflytelse fra disse to planetene er langsomt i ferd med å avta nå, og vi står i en mellomfase der vi må finne en ny struktur for oss selv og for våre samfunn som ser så dramatisk annerledes ut nå enn for bare 5 år siden.
Vi er ikke de samme nå som vi var da. Og vi leter etter nye former og nye måter å gi uttrykk for oss selv og vår sannhet på.
Vaktskifte.
Når Pluto og Uranus sin intensitet trekker seg litt tilbake, står vi akkurat nå noe utmattet og betrakter de mørke bølgene som er pisket opp.
Og planetene Saturn og Neptun tar over roret, tar over vakten mens bølgene er høye som hus.
Det første nøyaktige møtet mellom Neptun og Saturn er i dag, 25.november 2015, og de møtes igjen enda to ganger til i løpet av det neste året.
Ved fullmånen igår sto solen like ved Saturn på himmelen (sett fra Jorden). Det ga oss et enormt fokus på denne nye påvirkningen som vil prege oss gjennom det neste året.
Realisme og idealisme.
Saturn står bak realisten i oss.
Evnen vår til å se gjennomførbare løsninger. Evnen til utholdenhet. Men og tilbøyeligheten til pessimisme og tungsinn, fordi vi ser at de gode løsningene krever enorm innsats av oss.
Neptun er idealisten, og også illusjonisten.
Hva er virkeligheten i det som skjer? Hvordan kan vi få et håndfast tak på det hele? Kanskje viser det seg at det vi alltid har trodd på er en illusjon?
Når Neptun får virke konstruktivt, så minner den oss på at vi alle hører sammen. I det store bildet er det ingen forskjell på deg og meg, eller på dem og oss. Vi er sammen om det som er smertefullt. Vi er sammen om det som er vakkert.
Realisten/pessimisten og idealisten/utopisten vil holde hverandre i nakken i året som kommer. Det kan oppleves forvirrende for oss. Med det samme vi har grep om en god løsning, så er det som den forsvinner mellom fingrene på oss. Og i det vi føler at vi nærmer oss hverandre, slår realitetene inn og viser oss at vi enda har langt igjen.
La oss ikke miste motet når vi rives mellom disse ytterlighetene.
La oss huske at i den tilsynelatende forvirringen så kommer vi, både som enkeltmennesker og som verdenssamfunn, hver dag et skritt nærmere å forene praktisk virkelighet og strukturer med idealsime og hjertets dype kunnskap om at vi alle er ett.
La oss strekke hendene ut mot hverandre og bekrefte for hverandre at vi er sammen i det som skjer.
La dette være vår måte å forene idealisme og realisme.

Om nymåne og fullmåne

Abonner på nye innlegg

Oppgi din epostadresse for å abonnere på nye innlegg.

Fullmåne og overgangsfase, 25.november 2015